ไลฟ์สไตล์
100 year

รณรงค์ฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย 2564 "ทรงคุณค่า-เรียบง่าย-ปลอดภัย"

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
12 เม.ย. 2564 06:01 น.
SHARE

ยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง...สำหรับยอดผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกสามของประเทศไทย ณ วันที่ 10 เม.ย.64 ที่พุ่งทะลุมากกว่า 31,000 ราย และมีการแพร่เชื้อกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค

และจากการคาดการณ์ของกรมควบคุมโรค ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ คล้ายกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่พบผู้ป่วยตั้งแต่เดือน มี.ค. โดยในช่วงสงกรานต์ปีนี้ หากการระบาดของโรคเป็นไปอย่างกว้างขวางและไม่มีการควบคุม อย่างน้อยจะพบผู้ติดเชื้อได้เป็นวันละ 1,000 คน

ข่าวแนะนำ

ซ้ำร้ายกว่านั้น หากไม่มีการหยุดยั้งกิจกรรมต่างๆให้ลดลง ผู้ติดเชื้อต่อวันจะขยับเป็นหลักหลายพัน หรือหลายหมื่นคน ที่สำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีการเดินทางมาก อาจเพิ่มผู้ติดเชื้อ 1.3-100 เท่า การคาดการณ์ดังกล่าว ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงมหันตภัยร้ายที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ หากไม่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกประกาศมาตรการดูแลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 พร้อมกำหนดแนวทางและการรณรงค์สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ ด้วยมุ่งหวังลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สาระสำคัญ คือ การกลับไปสู่ความเรียบง่าย มุ่งสู่การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ที่ทรงคุณค่า สะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน รวมทั้งแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา ครอบครัว บรรพบุรุษ บิดามารดา และผู้มีพระคุณ ตลอดจนคำนึงถึง ความปลอดภัยของประชาชน โดยเน้นย้ำให้งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด ทั้งงดสาดน้ำ ประแป้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ คอนเสิร์ต และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

สอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม (มส.) วันที่ 19 มี.ค.2564 ระบุว่า “ให้วัดทุกวัดพิจารณาจัดศาสนพิธีและส่งเสริมโบราณประเพณีในวัดแบบนิวนอร์มอล เน้นเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต และจัดพิธีต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด”

สำหรับ แนวปฏิบัติกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีองค์ประกอบหลัก คือ น้ำอบน้ำหอม น้ำส้มป่อย เทียน ดอกไม้ โดยตักน้ำหอม น้ำปรุง นำมารดลงบนฝ่ามือผู้ใหญ่ พร้อมกล่าวคำอวยพร ให้มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้ ในหลักปฏิบัติ ยึดถือตามมาตรการ ซึ่งให้หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร ขณะที่รดน้ำดำหัวให้เรียงแถวเข้ารดน้ำแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน

ส่วนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี มีแสงแดดส่องถึง และหลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ มีทางเข้า-ออกตามความเหมาะสมกับขนาดของกิจกรรม มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า-ออก และมีจุดบริการล้างมือของผู้ร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอ ดูแลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ

นอกจากนี้ยังรณรงค์คนไทยให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และหากมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ต่างไปจากแนวทางที่ ศบค.ขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาบังคับใช้กฎหมายได้ เช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ขณะที่การจัดงานกิจกรรมสงกรานต์ของวัดต่างๆ ก็มีวิถีแบบเรียบง่าย ปลอดภัย อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กล่าวว่า งานสงกรานต์วัดโพธิ์ มีความพิเศษโดยจำลองบรรยากาศประเพณีสงกรานต์แบบโบราณ มีกิจกรรมไหว้พระทำบุญ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต การสรงน้ำพระ ไหว้พระประจำวันเกิด ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทำบุญประจำราศีเกิด และอีกไฮไลต์ คือ การจำลองประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ให้ขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการใช้หนี้คืนสงฆ์ และก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่วนวัดอื่นๆ มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น และงดกิจกรรมรื่นเริง อาทิ วัดอรุณราชวราราม, วัดประยุรวงศาวาส, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดกัลยาณมิตร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็นต้น

กิจกรรมที่สร้างสรรค์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีกิจกรรมสักการะพระพุทธรูปสำคัญ 10 องค์, นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์, การสาธิตภูมิปัญญาไทย ทั้งอาหารไทย ร้อยมาลัย น้ำอบไทย พัดบุหงารำไป เป็นต้น ตลอดจนมีการแสดงทางวัฒนธรรม ขณะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ให้ประชาชนสักการะ พระพุทธสิหิงส์ พระคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย พร้อมอัญเชิญพระธาตุ 23 องค์ และเทวดานพเคราะห์ 9 องค์ มาให้สรงน้ำ ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์

ไอคอนสยามจัดมหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 2564, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเอ็มบาสซี จัดงาน “A Sense of Thai 2021”, จ.พระนครศรีอยุธยาจัดงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า “เล่นน้ำกับช้าง” ที่ถนนศรีสรรเพชญ์, จ.ขอนแก่นจัดงาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวานสงกรานต์ขอนแก่น” ที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และวัดไชยศรี, จ.นครศรีธรรมราชจัดงานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน ที่ลานพระบรมธาตุ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นต้น ซึ่งทุกส่วนการจัดงานได้ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

ทีมข่าววัฒนธรรม ส่งความห่วงใยถึงคนไทย ขอให้ฉลองสงกรานต์อย่างมีสติ และไม่ประมาท ทั้งดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลที่รักให้แข็งแรง ถ้าจะให้ดีอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยสบู่หลังจากสัมผัสอุปกรณ์ใดๆที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

เพื่อให้การเริ่มต้นปีใหม่ไทยของทุกคน “ปลอดภัย-ไม่ติดโรค”.

ทีมข่าววัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19สถานการณ์โควิดคลัสเตอร์สถานบันเทิงโควิดระลอก3วันสงกรานต์วันสงกรานต์ 2564กิจกรรมวันสงกรานต์มาตรการโควิด สงกรานต์ทีมข่าววัฒนธรรมข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:52 น.