ไลฟ์สไตล์
100 year

ผบ.ตร.จัดทีมสกัด“ยานรก” อุดช่องโหว่ขนส่ง-ออนไลน์

ทีมข่าวอาชญากรรม
11 เม.ย. 2564 05:03 น.
SHARE

การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบันกับเหตุการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ชุมชนรุนแรงอย่างมาก ทำให้ขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดปรับรูปแบบการลักลอบขนยาเสพติด โดยเครือข่ายนักค้ายาเสพติดหันมาใช้วิธีการใหม่โดยการขนส่งยาเสพติดผ่านช่องทางบริษัทรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หรือระบบ Logistic มากขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบให้ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. วางกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบขนส่งอย่างจริงจัง

ข่าวแนะนำ

ยึดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติให้เป็นรูปธรรม

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ระดมทีมทำงาน พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศอ.ปส.ตร. และ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. มาเป็นแม่งานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ ระบบขนส่งหรือระบบ Logistic เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทย

ทีม บช.ปส. พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. เลขาศูนย์ พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบก.ปส.3 ผู้ช่วยเลขาศูนย์ ร่วมกันวางมาตรการเข้มข้นให้ บช.น. บช.ภ.1-9 บช.ปส. บช.สตม. และบช.ตชด.

พล.ต.อ.สุวัฒน์คิดทำนโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริ

เป้าหมายหลัก ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี จ.พระ นครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ให้ พล.ต.ท.ชินภัทร เป็นตัวหลักประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง และกรมสรรพากร

ภาคเอกชน สถานประกอบการบริการด้านไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบขนส่งภาคเอกชน 16 แห่ง

รวมทั้งหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศ

เป็นการสานต่อยอดงานยาเสพติดสมัยที่ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน เป็น ผบช.ปส. ขับเคลื่อนงานปราบปรามผู้ค้ารายสำคัญ ลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ให้ครอบคลุมทั้งระบบการขนส่ง

พร้อมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดผ่านระบบ “สังคมออนไลน์” ในทุกช่องทางต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบการขนส่ง

1.พัฒนาการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่รับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ในทุกพื้นที่เพื่อคอยให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมทั้งรับแจ้งเหตุ หากพบหรือสงสัยว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)

การรับ-ส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์จะต้องบันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งและผู้รับ ให้ตรงกับบุคคลที่มาติดต่อและการปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชัน

มีเงื่อนไขให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว และง่ายต่อการตรวจสอบ

2. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DEA) ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police; AFP) สำนักงานคณะกรรมการ แห่งชาติลาวเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (Lao National Commission for Drug Control and Supervision–LCDC)

สำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (CCDAC) เป็นต้น เนื่องจากการลักลอบส่งยาเสพติดทางพัสดุ หรือระบบ Logistic ได้ทำการซุกซ่อนปะปนในสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งไปได้ทั่วโลก

3. เน้นความสำคัญในโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ที่ท่าอากาศยานนานาชาติของอาเซียน (ASEAN AIRPORT INTERDICTION TASK FORCE-AAITF)

จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลการตรวจยึดจากทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 ถึงปัจจุบัน แยกเป็น ยาบ้า 1,323,266 เม็ด ยาไอซ์ 592.56115 กิโลกรัม กัญชา 18.696 กิโลกรัม เคตามีน 10.753 กิโลกรัม เฮโรอีน 38.09 กิโลกรัม โคเคน 15.09 กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี่ 3,259 เม็ด

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวกับ “ทีมข่าวอาชญากรรม” ว่า “ยืนยันว่าจะใช้ทุกมาตรการ ทุกข้อกฎหมาย ทุกอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดโดยใช้บริษัทขนส่งพัสดุเป็นตัวกลางในการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดต้องปรับวิธีการทำงานใหม่ให้รู้ทันขบวนการค้ายาเสพติด ต้องแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนภาคประชาชนให้สามารถตัดต้นตอของขบวนการค้ายาเสพติด โดยต้องขยายผลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ค้าหรือผู้สั่งการรายสำคัญให้ได้”

แนวคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ มองเห็นปัญหาการขนส่งและจำหน่ายยาเสพติดรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง “สื่อออนไลน์” และขนส่ง “โลจิสติกส์” ซึ่งยังไม่มีระบบตรวจสอบควบคุมอย่างจริงจังเป็นระบบ จะทำให้เป็นช่องทางกระจายแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่เด็กเยาวชน จากผู้เสพขยายต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อย

เป็นเหตุด่วนที่จำเป็นต้องเร่งอุดช่องโหว่ไหลทะลัก “ยานรก” เข้าประเทศไทย.

ทีมข่าวอาชญากรรม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยาบ้าสุวัฒน์ แจ้งยอดสุขยาเสพติดแกะรอยรอบสัปดาห์ทีมข่าวอาชญากรรม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:41 น.