ไลฟ์สไตล์
100 year

สศก. ดึงเทคโนโลยี Rice4cast พลิกโฉมพยากรณ์ข้าวรายจังหวัด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 เม.ย. 2564 07:05 น.
SHARE

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความคืบหน้าในการเร่งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ภาคการเกษตร เพื่อการบริหารและการให้บริการข้อมูลภาคเกษตรในทุกมิติว่า ในปี 2564 จะเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร ด้วยเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินทางการเกษตรที่แม่นยำ

ข่าวแนะนำ

“ล่าสุด ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ได้มีการหารือร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรจากการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร โดยเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information Systems) ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เชิง ปริมาณ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการตัดสินใจใน ระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับแปลง ฟาร์ม ลุ่มน้ำจนถึงระดับภาค”

เลขาธิการ สศก. เผยถึงเทคโนโลยีพยากรณ์ ของ ศวทก.ว่า เป็นการนำแบบจำลอง Rice4cast ของโปรแกรมแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (DSSAT) มาใช้ในการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของประเทศไทย ที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้ตัวแปรปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่ารังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ปริมาณน้ำฝน และคุณสมบัติของชุดดิน

“หลังจากนี้ สศก.จะร่วมพัฒนาแบบจำลองข้าว เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ในปีเพาะปลูก 2564/65 รวมถึงแนวทางการร่วมมือในอนาคตมาพยากรณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานต่อไป นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อน ในการปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำไปสู่มูลค่าสูงและเหมาะสมกับพื้นที่ สนับสนุนการทำเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจำหน่าย เกษตรแปลง ใหญ่ หรือสหกรณ์ การขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้ การพัฒนาคลัสเตอร์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร การพัฒนา สหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ และสร้างผู้ประกอบการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy” นายฉันทานนท์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติข้อมูลการเกษตรพัฒนาภาคเกษตรจำลองการเจริญเติบโตของพืชข้าวผลผลิตข้าวRice4castกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 18:07 น.