ไลฟ์สไตล์
100 year

บอร์ดเผยความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท คนใหม่

ไทยรัฐออนไลน์
3 เม.ย. 2564 09:41 น.
SHARE

บอร์ดเผยความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท คนใหม่ ยันดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เผยร่างสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอคณะกรรมการ ปณท ก่อนเสนอกระทรวงการคลัง

วันที่ 3 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สร.ปณท) จัดเวทีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา เรียกร้องบอร์ด พิจารณากระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท คนใหม่ โดยอ้างว่าไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงกรณีตามที่ได้ปรากฏว่า มีการส่งหนังสือโดยไม่ลงนามถึงคณะกรรมการ ปณท และบุคคลภายนอกหลายองค์กรเกี่ยวกับการสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท ในประเด็นต่างๆ นั้น คณะกรรมการ ปณท เห็นว่า เพื่อให้ข้อเท็จจริงมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงขอแจ้ง ดังนี้

ในกระบวนการสรรหา มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมในการสรรหาครั้งที่ผ่านมา และมีการปรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับโครงสร้างของ ปณท ในปัจจุบัน

ในกรณีไม่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท เนื่องจากตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งได้กำหนดวิธีการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครก่อน หากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จึงจะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ดังนั้นกรณีที่ไม่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ

การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับการสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท ครั้งที่ผ่านมา โดยไม่ได้มีการรวบรัดขั้นตอนการดำเนินงานจนผิดวิสัย

ทั้งนี้ การสรรหาเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหา โดยมติของคณะกรรมการสรรหา ที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งถือเป็นที่สุดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่มิได้เป็นคณะกรรมการสรรหา จึงไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งได้

แต่ในกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท ได้ทำหนังสือขอให้พิจารณาแต่งตั้งประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท เข้าไปมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วยนั้น คณะกรรมการ ปณท ได้พิจารณาจากข้อมูลของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่ไม่ให้สหภาพเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเพื่อป้องกันการขัดแย้งของบทบาทและประโยชน์ของผู้แทนสหภาพในฐานะพนักงาน ซึ่งจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเห็นควรให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท เข้าร่วมในขั้นตอนสำคัญในลักษณะผู้สังเกตการณ์ได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท มีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหา

โดยคณะกรรมการสรรหาได้เชิญให้ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งแต่ไม่สามารถตั้งคำถามในระหว่างการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และในช่วงของการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท ให้ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท รอภายนอกห้องประชุมก่อนเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรายถัดไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมิใช่เป็นการจำกัดสิทธิแต่ประการใด

เนื่องจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท มิได้มีสิทธิในกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้น แต่อย่างไรก็ดี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท ได้ทำหนังสือขอสละสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากำหนดผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งร่างสัญญาจ้างโดยได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการ ปณท มาเจรจาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งร่างสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเจรจาต่อรองตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ ก่อนจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปณทไปรษณีย์ไทยสหภาพไปรษณีย์ไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 18:47 น.