ดีเดย์จับทหาร "กองทัพ" ยันโปร่งใส ดำ-รอด แดง-เป็น วัดใจชายไทย

ข่าว

ดีเดย์จับทหาร "กองทัพ" ยันโปร่งใส ดำ-รอด แดง-เป็น วัดใจชายไทย

ไทยรัฐออนไลน์

1 เม.ย. 2564 07:52 น.

 • ระฆังเริ่ม 1-20 เม.ย.นี้ เข้าสู่การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ประจำปี 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ
 • ชายไทยที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร คือผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 และคนเกิด 2535 - 2542 มีอายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
 • ทบ.เชิญชวนชายไทย สมัครใจเข้าเป็นทหารเพิ่ม พร้อมเพิ่มแรงจูงใจ โอกาสเป็นทหารอาชีพ 

ระฆังสู่ฤดูการเกณฑ์ทหาร เริ่มแล้วเมื่อเข้าเดือนเมษายน โดยปีนี้ "กองทัพบก" กำหนด 1-20 เม.ย. เป็นวันที่ชายไทยอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการพร้อมกันทั่วประเทศ อันเป็นก้าวแรกของการทำหน้าที่ลูกผู้ชายตัวจริง ที่จะเข้าสู่รั้วกองทัพ และหน่วยทหาร

โดยผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกประจำปีนี้ จะต้องเป็นชายสัญญาติไทย เกิด พ.ศ.2543 และคนเกิด พ.ศ.2535 ถึง 2542 ซึ่งมีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ รวมถึงผู้ที่หมดสิทธิ์ผ่อนผัน และยกเลิกผ่อนผัน

กำหนดเกณฑ์ทหาร 1-20 เม.ย. ภายใต้มาตรการ (Social Distancing)

ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้กำชับทุกหน่วยตรวจเลือกทั่วประเทศ กำหนดวันพร้อมกันเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์โควิดของ ศบค. โดยในแต่ละวันจะจำกัดการคัดเลือกไม่เกิน 500 คน เพื่อลดความแออัด แม้ปัจจุบันโควิด-19 อาจจะน้อยลง แต่ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดตามคำสั่ง ศบค. และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพกำหนดในช่วงเวลานี้ รวมถึงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการตรวจเลือก โดย 1-20 เม.ย.64 แต่จะเว้นวันที่ 6 และ 12-15 เม.ย.64 เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

รวมทั้งสถานที่โปร่ง ความสะอาดของสถานที่ที่ใช้ในการรองรับการตรวจเลือก การจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันเพื่อลดความแออัด ดำรงการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจะทำให้ผู้รับการตรวจเลือกมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้ารับเกณฑ์จะต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ได้แก่ บัตรประชาชน ใบสำคัญ(แบบ สด.9) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35) หลักฐานวุฒิการศึกษา และหลักฐานทางการแพทย์(ในกรณีที่เจ็บป่วย) เพื่อใช้ขอลดสิทธิวันรับราชการทหาร และสมัครศึกษาต่อ และเมื่อผ่านการตรวจเลือกครบทุกขั้นตอนจะได้รับ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร(สด.43) จากประธานในวันตรวจเลือกเท่านั้น

ทบ.เชิญชวนชายไทยใจกล้า เข้าสมัครเป็นทหารเพิ่ม 

ทั้งนี้ยอดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2564 นี้ มีจำนวนลดลง เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวนหนึ่ง (3,220 คน) จากโครงการรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18-20 ปี และ 22-29 ปี เป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ ที่ ทบ.ได้ดำเนินการนำร่องเป็นปีแรก เมื่อ ก.พ.-มี.ค.ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กองทัพบก ได้ประกาศเชิญชวนชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ สมัครเป็นทหารกองประจำการในวัน เวลา สถานที่กำหนดตามหมายเรียก (สด.35) เพิ่มเติมได้อีก โดยในปีนี้กองทัพบกได้เพิ่มโอกาสต่อยอดเป็นทหารอาชีพ โดยปรับเพิ่มโควตา การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกที่รับจากทหารกองประจำการสูงถึงร้อยละ 80

ซึ่งการตรวจเลือกแบบผสมผสานทั้งการสมัครและการคัดเลือก ซึ่งการเพิ่มแรงจูงใจให้คนสมัครเป็นทหารมากขึ้น ถือเป็นการพัฒนาการตรวจเลือก มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต รวมถึงกองทัพจะได้บุคลากรที่มีทัศนคติ มีอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน และมีใจรักงานด้านความมั่นคง มีจิตอาสา เสียสละ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

ทหารกองประจำการ จะได้ค่าตอบแทน สวัสดิการตามที่ ทบ.มอบให้

โดย กองทัพบก ได้มอบสิทธิสำหรับทหารกองประจำการในปัจจุบันประกอบด้วยค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน สิทธิรักษาพยาบาลฟรี การฝึกอาชีพก่อนปลด สิทธิพิเศษสอบเข้าโรงเรียนทหาร ส่งเสริมการต่อยอดเป็นนักเรียนนายสิบ โควตาเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ สมัครเป็นทหารกองประจำการต่อเมื่อครบกำหนดปลด รับแจกเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัว มีประกันชีวิต และได้รับการศึกษาต่อในระบบ กศน.

ดังนั้นให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ต้องเข้ารับการตรวจตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ ส.ด.35) ซึ่งหากไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกตามกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมาย และหากพบผู้แอบอ้าง หรือหลอกลวงของบุคคลใดที่อ้างว่าจะช่วยพ้นจากการตรวจเลือกทหารสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

ปลื้มยอดสมัครทหารปีแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนำไปสู่ระบบทหารอาสา 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. มีแนวคิดริเริ่มก้าวแรกที่เปิดระบบทหารอาสา รับสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์ให้กับผู้ที่สมัครใจมีความใฝ่ฝันอยากสวมเครื่องแบบ ขณะเดียวกันมีชายไทยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของกองทัพบก 3,220 คน จากผู้สมัคร 4,805 คน หลังกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ โดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี 2564 อายุ 18-20 ปี และ 22-29 ปี ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้วตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ กระทั่ง พล.อ.ณรงค์พันธ์ ได้กล่าวทุกครั้งให้ถือว่าเป็นความสำเร็จในการเริ่มต้นของวิธีการสมัครรูปแบบใหม่ ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมในการพัฒนารูปแบบการตรวจเลือกทหารมุ่งสู่ระบบทหารอาสา อีกทั้งเป็นเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่ต้องการเพิ่มช่องทาง และโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยบุคคลเหล่านี้จะได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ความสามารถ

ผบ.ทบ. ชื่นชมผู้ที่เดินเข้าสู่รั้วทหาร พร้อมเปิดโอกาสให้ต่อยอดเป็นทหารอาชีพ

"ผมขอชื่นชมผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทัพบก และขอบคุณกำลังพล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ และดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้สถานการณ์ข้อจำกัดด้านเวลา การประสัมพันธ์และการเตรียมการ แต่ปรากฏว่ามีชายไทยสนใจเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก สูงถึง 4,805 คน ทั้งนี้ ทบ.พร้อมจะนำเอาข้อมูลในการปฏิบัติในปีนี้ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในการรับสมัครในโอกาสต่อไป" ผบ.ทบ.ระบุ

แม้ก่อนหน้ากองทัพบกตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 คน มาสมัคร 4,805 คน แต่เหลือ 3,000 กว่าคน ที่เข้าเกณฑ์ เพราะทหารถือคติทำตามคลาน-เดิน-วิ่ง ครั้งแรกอาจจะมีปัญหา แต่คณะทำงานจะแก้ปัญหา ปรับแก้ไข เพื่อมุ่งสู่การให้สู่จุดที่เราคาดหวัง แต่อีกโครงการที่เปิดให้พลทหารสมัครต่อเป็นนักเรียนนายสิบ ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะมีกำลังพลจำนวนมากอยากมาร่วมเดินต่อกับกองทัพ และทุกคนที่อยากไปต่อมีสภาพร่างกายที่เตรียมตัวมาดีมาก โดยเห็นได้จากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสกอร์สูงกันทุกคน

นอกจากนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ยังย้ำการเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยจะได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้งานด้านความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตต่อไป


ย้ำ ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร ต้องเตรียมเอกสารสำคัญในวันตรวจเลือก

สำหรับผู้เข้ารับการตรวจเลือก ต้องเตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หลักฐานการศึกษา และใบรับรองแพทย์ เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก นอกจากนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้ร้องขอต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือก โดยผู้ที่สมัครเข้ารับราชการ ในสังกัดกองทัพบก และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 24 ปี มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบกประจำปีการศึกษา 2564 ในอัตราส่วน ทหารกองประจำการ ร้อยละ 80 บุคคลทั่วไป ร้อยละ 20 หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกและสำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์ขอผ่อนผัน ให้ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ด้วยเช่นกัน และหากต้องการสละสิทธิ์จากการผ่อนผันต้องไปแจ้งต่อสัสดีภูมิลำเนาทหาร สำหรับกระบวนการตรวจเลือกทหาร กองทัพได้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจเลือก โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นประธานกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ โดยจะเป็นผู้มอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ (แบบ สด.43) ให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทุกคน ทั้งนี้ในระหว่างเข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละขั้นตอน หากมีข้อสงสัยหรือไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินของกรรมการตรวจเลือก สามารถคัดค้านในขณะนั้นได้โดยทันที

นอจากนี้ กองทัพบก อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อจำกัดที่อยู่ในห้วงการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เม.ย.ให้ไปรายงานตัวและแจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยต่อสัสดีอำเภอ/เขต พร้อมแสดงหลักฐาน อาทิ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา, กำหนดการสอบ, หมายนัดเข้ารับการตรวจเลือก (สด.35) เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. - 15 พ.ค.64 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไปกองทัพภาคที่ 1 - 4 แจกจ่ายคำสั่งคณะกรรมการตรวจเลือก เน้น โปร่งใส ยุติธรรม ป้องโควิด

ขณะที่ กองทัพภาค มอบหมายให้ แม่ทัพภาคที่ 1 - แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 ให้กับคณะกรรมการตรวจเลือก ฯ ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ประชาชนได้เชื่อมั่นถึงกระบวนการที่โปร่งใสยุติธรรม ตามแนวนโยบายที่กองทัพบกกำหนด และการดำเนินการตรวจเลือก ให้ระมัดระวังตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด การดำเนินการทุกขั้นตอน จะต้องมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่าให้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจเลือกฯ อย่างเด็ดขาด

โดยกรรมการสัสดีจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่สายงานสัสดี และเรื่องการตรวจเลือกฯ จะต้องแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง แก่กรรมการในหน้าที่ต่างๆ ทั้งนี้ขอให้กรรมการแพทย์ใช้ความรู้ในวิชาชีพประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตรวจร่างกายทหารกองเกินอย่างรอบคอบ

สำหรับการตรวจเลือกฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ประธานกรรมการตรวจเลือก ฯ ประสานการปฏิบัติ ในการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่คาดไม่ถึง และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็น ในการเข้ามารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ประเทศชาติ และเน้นย้ำเรื่องการทุจริต หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม "กองทัพ" คาดหวังว่าการตรวจเลือกทหารปีนี้ในห้วงวันที่ 1-20 เม.ย. จะผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะทุกกองทัพภาคได้ยึดนโยบายกระทรวงกลาโหม ผ่าน "กองทัพบก" สู่ระดับ "ผู้บังคับกองพัน" ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ที่ลงทำหน้าที่เป็นในหน่วยตรวจเลือกทหาร จะต้องยึดความโปร่งใส เป็นธรรม และดำเนินการตรวจเลือกภายใต้ระบบ (Social Distancing)

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ กองทัพก็จะมีน้องคนเล็กเข้าสู่รั้วทหาร เป็นกำลังหลักของชาติ ทำหน้าที่สำคัญเพื่อประเทศชาติต่อไป

ผู้เขียน :  ยุทธจักรเขียว

กราฟิก :  Sriwan Singha

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  ข่ายดักปลาพันขาชาย 64 ปี จมน้ำดับ
  03:17

  ข่ายดักปลาพันขาชาย 64 ปี จมน้ำดับ

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:53 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์