ไลฟ์สไตล์
100 year

สศร.แจงซื้อผลงานศิลปะโปร่งใส-คุ้มค่า เจรจาศิลปิน-ทายาทตามกฎหมาย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
13 มี.ค. 2564 07:20 น.
SHARE

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มบุคคลในวงการศิลปะ ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อผลงานศิลปะร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า จากการประชุมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สศร. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานจัดซื้อภาพผลงานศิลปะร่วมสมัย ว่า การจัดซื้อผลงานศิลปะร่วมสมัยดังกล่าว สศร.ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายมาต่อยอดและสร้างมูลค่า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ และการสะสมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย ทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง อาวุโส ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทย รวมถึงถ่ายทอดให้เห็นความก้าวหน้าทั้งในเชิงเทคนิควิธี แนวความคิดการสร้างสรรค์ กระบวนทัศน์ของงานศิลปะในประเทศ ไทย ทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวงการศิลปะกับสังคมร่วมสมัย

ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกครั้ง สศร.มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร อาจารย์ผู้สอนศิลปะในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและเงื่อนไข เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รวมทั้งสืบค้นและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การคัดเลือกผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม มีรูปแบบเฉพาะตน มีคุณค่า มีความสำคัญเชื่อมโยงในมิติทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศ เป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ เป็นต้น

ข่าวแนะนำ

“ขอยืนยันและสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่า การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกครั้งที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ โดยเจรจาซื้อผลงานจากศิลปินทายาทศิลปิน หรือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย และต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และราคาผลงานที่จัดซื้อแต่ละชิ้นจะเป็นราคาที่ศิลปินให้การสนับสนุน เพื่อเป็นสมบัติของชาติมากกว่าการขายเพื่อทำกำไรดังเช่นการขายผลงานศิลปะทั่วไป และผลงานดังกล่าวได้มีการนำมาจัดแสดงนิทรรศการ หมุนเวียนอยู่เป็นระยะโดยเปิดเผย มิได้เลือกปฏิบัติเพื่อศิลปินคนใดคนหนึ่งแต่อย่างใด” ผอ.สศร.กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะผลงานศิลปะซื้อผลงานศิลปะศิลปะร่วมสมัยศิลปินไทยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 21:03 น.