ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู ยึด 9 ข้อให้ครู บุคลากรศึกษาปฏิบัติ

ข่าว

ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู ยึด 9 ข้อให้ครู บุคลากรศึกษาปฏิบัติ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

2 มี.ค. 2564 08:15 น.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำประชาพิจารณ์ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ...ขึ้น ซึ่งมีทั้งรูปแบบออนไลน์ 30,066 คน และรูปแบบกระดาษ 418 คน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นจะนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เม.ย.64 ต่อไป สำหรับร่างจริยธรรมฉบับดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานครูใหม่ โดยส่วนราชการผู้ใช้ครูไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จะต้องไปกำหนดตัวชี้วัดจริยธรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า สำหรับร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ...จะเป็นหลัก เพื่อใช้ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ข้อ ได้แก่ 1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4.มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8.เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล และ 9.ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

สงครามยูเครน ครบ 90 วัน รัสเซียแพ้ไม่ได้ โจมตีดอนบาสอย่างหนัก
02:05

สงครามยูเครน ครบ 90 วัน รัสเซียแพ้ไม่ได้ โจมตีดอนบาสอย่างหนัก

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:04 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์