ไลฟ์สไตล์
100 year

ทบ. เปิดหน่วย โต้ฝ่ายค้าน แจงทุกข้อ ตอบทุกประเด็น ปมจัดซื้อโปร่งใส

ไทยรัฐออนไลน์
25 ก.พ. 2564 08:18 น.
SHARE
  • "บิ๊กบี้" คาใจปมพรรคร่วมฝ่ายค้านโยงการจัดซื้อ จัดหา ยุทโธปกรณ์ ไม่โปร่งใส สั่งตั้งโต๊ะโต้ย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้
  • ชี้ทุกโครงการ "กองทัพบก" มีข้อมูล ข้อเท็จจริง มีคณะกรรมการกลาง ไร้การล็อกสเปก ต้องเป็นไปตามตามระเบียบ กห.-ทบ.
  • ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ทหาร ยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก เงินภาษีประชาชนทุกบาท ทบ.ใช้ให้เกิดความคุ้มค่า ใช้ในภารกิจเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

แม้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลจบลงแล้ว แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทิ้งรอยบอบช้ำให้กับ "กลาโหม" และ "กองทัพบก" ไว้หลายแผล เพราะทุกประเด็นที่กระแทกมายังกองทัพ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเป็นด่านแรกที่ต้องรับไปเต็มๆ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหาร

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ "กองทัพบก" ที่เป็นคู่กรณี และโดนโยงทุกเรื่องในหลายประเด็น กระทั่ง "บิ๊กบี้" พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ร้อนใจ ต้องสั่งทีมงานโฆษก ทบ. และหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กรมพลาธิการ กรมการทหารช่าง กรมการขนส่งทหารบก หอบแฟ้มปึกใหญ่ ตั้งโต๊ะชี้แจงแบบจัดหนัก จัดแต็ม เพื่อให้คลายทุกข้อสงสัย และต้องการให้สังคม ประชาชน รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งฝ่ายค้านจะได้เข้าใจในปัญหาที่อภิปรายพาดพิงมา

อย่าลืมว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนต่อเรื่องความโปร่งใส เพราะมีความมุ่งมั่นต้องการทำให้กองทัพเป็นที่พึ่ง และเชื่อมั่นของประชาชน ยิ่งในยุคของโลกโซเชียล ที่ปัจจุบันสามารถตรวจสอบทุกข้อมูลของการจัดซื้อ จัดหา รวมถึงการบริหารงานในกองทัพ ได้อย่างง่ายดาย

ดังนั้นเพื่อความกระจ่าง ประกอบกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง "กองทัพบก" จึงพร้อมให้ข้อมูลและตอบในประเด็นที่สงสัย เพื่อไม่ถูกนำไปใช้บิดเบือน เพระในการบริหารงานกองทัพบกในยุค พล.อ.ณรงค์พันธ์ เน้นในเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางภาครัฐทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง

ล่าสุดได้ออกมา"ปฏิรูปกองทัพบก" เปลี่ยนแปลงพื้นที่เชิงธุรกิจของ ทบ.ทั้งหมด ถือเป็นการทุบหม้อข้าวองค์กรตัวเองอย่างห้าวหาญ เพราะอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย ไม่มี "ผบ.ทบ." คนใดกล้าจะคิดเลิกหรือยุติ การหาผลประโยชน์ในขุมทรัพย์ทหารที่กองตรงหน้านับร้อยนับพันล้าน


มอบโฆษก ทบ. ชี้แจงสร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง ปิดประตูผู้ไม่หวังดีนำไปบิดเบือน

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ที่ได้รับคำสั่งโดยตรง ให้ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เปิดเผยว่า การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีผู้อภิปรายพาดพิง พร้อมทั้งตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทัพบกหลายประเด็นด้วยกัน ซึ่ง นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ชี้แจงภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่จะย้ำให้เห็นว่า

"กองทัพบกได้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออธิบายในประเด็นที่อาจจะยังเป็นที่สงสัย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง หวังให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากกองทัพบกโดยตรง เพื่อจะได้ไม่ถูกนำไปบิดเบือน หรือใช้สร้างความสับสนต่อสังคม"

"กองทัพบก" ได้ดำเนินการทุกอย่างด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางภาครัฐทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ผบ.ทบ.มีความมุ่งมั่นที่จะนำพากองทัพบกให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง และบริหารจัดการองค์กรกองทัพบก ให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการบริหารจัดการบุคคลกรของกองทัพบกให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ภายใต้แนวทางการพัฒนา"

โครงการจัดหารถยนต์ขนาดใหญ่ ทบ. ดำเนินการทดแทนรถเก่า

ในส่วนที่ฝ่ายค้านพาดพิงถึงการจัดซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ย้ำว่า กองทัพบกได้ดำเนินการจำหน่าย รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ไปจำนวน 661 คัน จากจำนวนทั้งหมด 1,175 คัน ซึ่งรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ก็เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ถูกจำหน่ายและจำเป็นที่จะต้องจัดหามาทดแทน เพื่อดำรงไว้ในภารกิจด้านการขนส่งและเคลื่อนย้าย โดยกองทัพบกได้ทยอยดำเนินการจัดซื้อมาตั้งแต่ปี 57และขยายมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ก็เป็นการ จัดซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศใน 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่จำนวน 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 12 คัน วงเงิน 54 ล้านบาท ทั้งหมดเพื่อจัดหาทดแทน รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ที่มีการใช้งานเกินกว่า 25 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซ่อมไม่คุ้มค่า และก่อให้เกิดมลพิษ เนื่องจากสภาพเครื่องยนต์เก่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอส่งมอบรถซึ่งกำหนดไว้ในช่วงกลางปี 64 จำนวน 112 คัน

ส่วนที่ต้องแยกเป็น 2 โครงการ เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการ แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ และรหัสงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยโครงการที่จัดซื้อ 100 คัน เป็นการจัดซื้อรถยนต์โดยสารเป็นการเฉพาะเท่านั้น ส่วนการจัดซื้ออีก 12 คัน เป็นหนึ่งในสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของกองทัพบก ซึ่งโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของกองทัพบกมีการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์หลายประเภทเช่น รถยนต์นั่ง เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือช่าง และรถโดยสาร 12 คันนี้ด้วย


การจัดซื้อไร้เรื่องการล็อกสเปก ราคาเป็นกลาง รวมถึงบริการหลังการใช้งาน

กองทัพบกมีความต้องการรถโดยสารขนาดใหญ่ และได้มีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์ หรือสเปกของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ไว้เป็นมาตรฐานกลางแล้ว และเพื่อให้มั่นใจมีข้อมูลครบถ้วน จึงขอรับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจากหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับมามีไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ ที่ผ่านคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งนำความต้องการของหน่วยใช้งานมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขให้ได้คุณลักษณะเฉพาะที่สมบูรณ์ ยืนยันว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์เป็นไปตามตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตรา 9 ระบุว่า "ให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ และห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง"

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ เผยด้วยว่า มีผู้ประกอบการจำนวน 3 รายที่มีความสนใจ และได้พิจารณาเลือกราคาต่ำที่สุดมากำหนดเป็นราคากลาง รวมถึงดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้ได้ราคากลางที่มีความเหมาะสม และการกำหนดราคากลางได้ปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตรา 4 ราคากลาง และราคาจากท้องตลาด รวมทั้งได้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จะต้องมีศูนย์บริการกองทัพภาคละ 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสอดคล้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบของหน่วยระดับมณฑลทหารบก การมีศูนย์บริการจะเป็นการประกันความสำเร็จในการบำรุงและการใช้งาน หากไม่กำหนดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ จะเกิดความเสียหายกับทางราชการ อาทิ ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ ใช้ระยะเวลานานในการส่งซ่อม เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างร้ายแรงจากงบประมาณที่จัดหาไป

"การจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศของกองทัพบกได้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ ทั้งนี้เชื่อว่าสังคมมีความเข้าใจและมั่นใจในสิ่งที่กองทัพบกดำเนินการ"

ด้าน พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก กล่าวว่า เมื่อการจัดซื้ออยู่ละแผนงาน และโครงการอยู่คนละที่กัน ทำให้งบประมาณก็แตกต่างกัน มันเดินคนละเส้นทาง โดยยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการซอยโครงการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และไม่ได้เอื้อให้เอกชนรายใด เปิดกว้างให้ใช้การประมูลแบบ อี-บิดดิ้ง ส่วนเอกสาร ขส.ทบ. มักหลุดบ่อยนั้น ตนก็ไม่รู้เหมือนกัน

การจัดหาเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการ ทบ.หน่วยรับผิดชอบ


ขณะที่ พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ระบุถึงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ซึ่งกรมพลาธิการทหารบก รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการ อาทิ เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว รองเท้า ดำเนินการจัดหาเป็นส่วนรวมเพื่อเป็นการดูแล อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพล ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร วัสดุมีความคงทน แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทหารที่เข้ารับการฝึก และปฏิบัติในทุกภารกิจของกองทัพ โดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่ง ทบ. ที่ 1380/63

โดยมีกระบวนการในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การกำหนดความต้องการ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ การสืบราคา การจัดทำแผนจัดหา การดำเนินกรรมวิธีจัดหา การขออนุมัติซื้อ/จ้าง และการลงนามสัญญา ซึ่งในทุกขั้นตอนมีการจัดตั้งคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

การอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านที่ชี้ข้อมูลการจัดซื้อเครื่องแต่งกายทหารมีราคาสูง ในข้อเท็จจริงสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจทางทหารมีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ และจะต้องมีคุณภาพรวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติ ซึ่งราคาที่ตั้งนั้นจะมีการรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิ การวางหลักประกันการเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา (5%), การรับประกันความชำรุดบกพร่อง การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (0.2% ของยอด) และรวมถึงภาษีอากรต่างๆ อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา อากรแสตมป์ เป็นสิ่งที่ต้องนำมาคำนวณในการกำหนดราคา

จัดซื้อต้องโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาตรฐานตามระเบียบ ทบ.

พ.ท.หญิง นุชระวี กล่าด้วยว่า ทบ.มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางจาก "กรมพลาธิการ" ที่กำหนดราคาสิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการตามกฎหมาย เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใช้ราคามาตรฐานที่กำหนด การสืบราคา หรือราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย ได้ใช้วิธีการสืบราคา โดยเป็นการนำคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ไปสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของทางราชการ ให้มาเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 มาตรา4

ส่วนการได้มาซึ่งคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดนั้น "กรมพลาธิการทหารบก" ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้แทนจากเหล่าสายวิทยาการ และผู้แทนจากหน่วยใช้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน สป. มาเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และจัดทำคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกองทัพบก การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การซื้อจ้าง

โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลจากคู่เทียบไม่น้อยกว่า 3 ราย และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนอข้อมูลให้กับทางราชการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ตามระเบียบ และระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้คุณสมบัติที่การใช้งานทางทหารต้องการนั้น จะคำนึงถึงภารกิจการใช้งานเป็นหลัก โดยจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในเรื่อง ประสิทธิภาพการป้องกันการอับชื้น ประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย จึงเรียนว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นสำคัญ

อุปกรณ์แต่งกายทหารต้องแข็งแรง คงทน ใช้งานหนัก จ่อยกเลิกแจก กกน.พลทหาร


ขณะที่ พล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ระบุเพื่อให้เห็นภาพสเปกคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการ จะต้องมีการใช้งานทางทหารที่แตกต่างจากพลเรือน เน้นความคงทนและแข็งแรง เพราะทหารต้องใช้งานหนัก ดังนั้น วัสดุต้องทนทานเป็นพิเศษ และอยากจะบอว่าการจัดซื้อในปีนี้ได้มีการปรับลดราคาของผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดตัวลง แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกับของเดิม ผ้าเช็ดตัวตามท้องตลาด มีหลายราคาตั้งแต่ราคาถูกมาก ซึ่งใช้งานไม่นานก็เปื่อยยุ่ย ไม่ตรงกับความต้องการของกองทัพที่ต้องเน้นความคงทน ถึงแม้จะมองว่าผ้าขนหนูกับผ้าขาวม้าเป็นรายการที่ใช้ทั่วไป แต่ทางทหารถือว่าเราใช้งานหนักกว่าทั่วไป โดยกองทัพจะแจกฟรีให้กับพลทหารปีต่อปี

"ส่วนกางเกงในได้เตรียมที่จะยกเลิกการจัดซื้อ และจะไม่มีการแจกฟรีให้กับพลทหารที่จะเข้าประจำการในเดือน เม.ย.นี้ โดยจะให้ใช้ของส่วนตัวที่ติดตัวมา ซึ่งก่อนหน้านี้ 'กรมพลาธิการ' จัดหาให้ในราคาตัวละ 60 กว่าบาท ถือเป็นราคามาตรฐาน แต่หากเปรียบกับท้องตลอดจะมีราคา 30 บาทขึ้นไป โดยราคา 60 บาทนั้นถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะเกี่ยวกับคุณภาพของกางเกงในที่คงทน"

นอกจากนี้ จก.พธ.ทบ. แสดงความเห็นในการยกเลิกการแจกกางเกงในให้พลทหารนั้น เพราะทหารทุกคนที่เข้ามาอยู่กับเราก็ต้องมีกางเกงในเป็นของตนเองติดตัวมาแล้ว ปีนี้เราก็เลยงดซื้อให้เขา โดยจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดหาสิ่งอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า เช่นเครื่องสนาม และยืนยันว่า ทั้ง 7 รายการ เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าตามท้องตลาดแน่นอน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคำสั่ง ทบ. ที่ 1380/63 ลง 27 ต.ค. 63 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์


ยันกล้องตรวจการณ์กลางคืน บุคคล ต้องตรงภารกิจหน่วยใช้ รบพิเศษ-ทหารราบ


ส่วน พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เผยว่า สำหรับการจัดหากล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 นั้น กองทัพบกได้จัดหามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวนทั้งสิ้น 3 สัญญา และในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจัดหากล้องฯ ดังกล่าวอีก จำนวน 64 ชุด โดยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยในการจัดหานั้น หน่วยทหารราบ และหน่วยรบพิเศษ มีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าว ในภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ตลอดจนการเฝ้าตรวจ และค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

จะเห็นว่าภารกิจของทหารมีความต้องการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจตามวัตถุประสงค์ได้ โดยกล้องที่กองทัพบกคัดเลือกเป็นกล้องที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส มีความคมชัดมากกว่ากล้องตรวจการณ์กลางคืนที่แจกจ่ายให้หน่วยทั่วไป คือมีจำนวน Linepair หรือความละเอียดของภาพสูงกว่า ซึ่งมีระบบลดอัตราการขยายแสงแบบอัตโนมัติ (Auto Gating) ซึ่งจะไม่ตัดการทำงานเมื่อมีแสงจ้า ทำให้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

โดยขั้นตอนการจัดหา ประกอบด้วย 1. กำหนดความต้องการ 2. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ 3. สืบราคา 4. จัดทำแผนจัดหา 5. ดำเนินกรรมวิธีจัดหา 6. ขออนุมัติซื้อ 7. ลงนามในสัญญา

ราคาจัดซื้อเท่าเดิม กล้อง Photonis รุ่น XR5 ฝึกและใช้จนชำนาญ มองเห็นชัดเจน

กล้องที่จัดซื้อมีราคาเท่าเดิม โดยกล้องดังกล่าวมีราคาเท่ากับราคาที่เคยจัดหาในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เนื่องจากเป็นราคาที่ได้จากการดำเนินกรรมวิธีจัดหาครั้งสุดท้าย และเมื่อสืบราคาจากผู้ประกอบการแล้ว มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาจัดหาครั้งสุดท้าย จึงได้กำหนดเอาราคาจัดหาครั้งสุดท้ายเป็นราคากลางในปีถัดไป (งบปี63) ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการปริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 สำหรับเหตุผลที่เปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธี e-Bidding เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากหน่วยใช้ (นสศ.) ได้ยืนยันความต้องการกล้องแบบรุ่นเดิมที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ซึ่งหน่วยเคยได้รับการแจกจ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ทำให้ง่ายต่อการปรนนิบัติบำรุง และการส่งกำลัง อีกทั้ง กำลังพลของหน่วยใช้ ได้รับการฝึกและใช้จนเกิดความชำนาญแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย กองทัพบกจึงได้เปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธี e-Bidding เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง โดยยึดถือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 ข้อ 2 (ค)

สำหรับคุณสมบัติของกล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน บุคคล (ตาเดียว) แบบ 2 ซึ่งกำหนดความคมชัดของหลอดภาพที่ไม่น้อยกว่า 70 line pair ต่อ mm จะต้องมีความละเอียดของภาพ (Resolution) สูงกว่า ทำให้ได้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่า มีระบบ Auto gating ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกสภาวะแสง โดยเมื่อโดนแสงจ้าระบบจะไม่ตัดการทำงาน จึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติภารกิจ หลอดขยายแสงแบบ 70 line pair ต่อ mm มีอายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าอายุการใช้งานของ หลอดขยายแสงแบบ 64 line pair ต่อ mm ซึ่งมีอายุการใช้งาน 10,000 ชั่วโมง หลอดขยายแสงแบบ 70 line pair ต่อ mm ยังมีระบบ Halo ซึ่งเป็นระบบที่ลดความจ้าของแหล่งกำเนิดแสงเมื่อมองผ่านกล้อง และมีระบบปรับความสว่างของภาพได้เองโดยอัตโนมัติ (Automatic Brightness Control) ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

จะเห็นว่าการขึ้นมาสู่ตำแหน่ง "ผบ.ทบ." ของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะนำ "กองทัพบก" สู่ยุคโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการจัดซื้อ จัดหา ยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร จะต้องเกิดประโยชน์สูงสุด ทุกขั้นตอนต้องชี้แจงได้ เพราะทุกอย่างคือ "เงิน-ภาษี" ของประชาชน 

ผู้เขียน  :  ยุทธจักรเขียว

กราฟิก  :  sathit chuephanngam

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กองทัพบกspecial contentจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์กองทัพทีมโฆษก ทบ.บิ๊กบี้ผบ.ทบ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้premium contentข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:51 น.