ไลฟ์สไตล์
100 year

ประกวดโลโก้กุ้งก้ามกรามไทย

สะ-เล-เต
4 ก.พ. 2564 05:01 น.
SHARE

ตามแผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม พ.ศ.2562-2565 ของกรมประมง มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมด้านภาพลักษณ์ว่า สินค้ากุ้งก้ามกรามไทย ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล

กรมประมงจึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมสมัครและส่งผลงานได้

ข่าวแนะนำ

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องหมายในการรับรองคุณภาพ การันตีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้ากุ้งก้ามกรามไทย

สามารถออกแบบได้ไม่จำกัดเทคนิค ทั้งภาพวาด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตราสัญลักษณ์ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ จดจำง่าย สะท้อนและสื่อถึงมาตรฐานของสินค้ากุ้งก้ามกรามไทย

ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานเป็นภาพสี 1 ภาพ ขนาด A3 และภาพลายเส้นหรือขาวดำ 1 ภาพ ขนาด A3 ที่มีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น โดยติดชิ้นงานทั้ง 2 ภาพลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) ขนาด 20×30 นิ้ว

กรณีที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ชิ้นงานทั้ง 2 ภาพ (ภาพสี 1 ภาพ และภาพลายเส้นขาวดำ 1 ภาพ) ในแบบดิจิทัลไฟล์ Digital File นามสกุล .ai หรือ .psd และ .jpg รวมที่จะต้องจัดส่งจำนวน 2 ไฟล์ พร้อมระบุ mode สีเป็น CMYK หรือ RGB

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ และอายุต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประมง https://www4.fisheries.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง โทรศัพท์ 0-2562-0600-15 ต่อ 14433 หรือต่อ 14415 หรือโทร. 02-579-6439.

สะ-เล-เต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินสะ-เล-เตกุ้งก้ามกรามประกวดออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้เงินรางวัลกรมประมง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 23:40 น.