ไลฟ์สไตล์
100 year

โครงการเกษตรสร้างคุณค่า

สะ-เล-เต
6 ม.ค. 2564 05:01 น.
SHARE

ในยุคนิวนอร์มอล จะให้คิดทำอะไรเหมือนเดิมคงไม่ได้ โดยเฉพาะภาคเกษตร จำเป็นอย่างยิ่งต้องนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาผนึกกับเทคโนโลยีแล้วหาวิธีการให้เกษตรกรเข้าถึงโดยง่าย เพื่อให้ทันกับการแข่งขันที่นับวันจะสูงขึ้นทุกวัน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ร่วมกันจัดโครงการ “เกษตรสร้างคุณค่า-The Value Creating Agriculture Project”

ข่าวแนะนำ

เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ พูดคุยประเด็นต่างๆด้านการเกษตร แนวคิดการทำการเกษตรใหม่ๆ และภาพรวมเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต รวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการทำธุรกิจการเกษตรของไทย สร้างกลุ่ม Smart Farmer เน้นกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตร ธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่

โดยมีกิจกรรมหลักๆ Agri. Insights การบรรยาย เสวนา ทางวิชาการ ทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่ 14.00-16.00 น. ทั้งสิ้น 10 ตอน ประกอบไปด้วย...

1.การผลิต/เพิ่มมูลค่าข้าวไทย

2.การผลิตการส่งออก/แนวโน้มตลาดไม้ผล

3.อนาคต/การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง

4.แนวทางปฏิบัติ/จัดการในภาคเกษตร นิยามบทบาท/ความเหมาะสมของเคมีและอินทรีย์

5.ห่วงโซ่มูลค่าในภาคเกษตร/การเพิ่มมูลค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

6.เทคโนโลยีการเกษตร/การปฏิบัติจริง/ ความเป็นไปได้ในอนาคต

7.การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

8.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน/ความมั่นคงด้านอาหารและมนุษย์

9.การจัดการที่ดีตามวิถีเกษตรก้าวหน้า

และ 10.การบริหารการเงิน/ภาษีสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

กิจกรรมที่สอง...Thailand Agriculture Forum 23–24 ม.ค.2564 โดยวันที่ 24 ม.ค. มีการแข่งขันวิเคราะห์และเสนอแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้าน การเกษตรของไทย ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

ติดตามข่าวสารโครงการ ได้ที่ www.kasetsarngkhunka.com และ Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

สะ-เล-เต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินสะ-เล-เตธุรกิจเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเกษตรสร้างคุณค่าเกษตรกรSmart Farmerเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 23:01 น.