ไลฟ์สไตล์
100 year

กต.ปรับบริการฝ่าโควิด-19 วิถีใหม่มอบ "ของขวัญปี 2564"

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
31 ธ.ค. 2563 06:01 น.
SHARE

ปี 2563 ถือเป็นอีกปีที่คนทั่วโลกผจญกับมหันตภัยโรคระบาดแห่งศตวรรษ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และปรับเปลี่ยนใช้ ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal

“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

ข่าวแนะนำ

กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต และ สถานกงสุลใหญ่ไทย จำนวน 96 แห่งทั่วโลก รวมทั้ง เครือข่ายกงสุลอาสาทั่วโลก เผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ในการประสานกับประเทศต่างๆ และการช่วยเหลือคนไทยทั่วโลก ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

กรมการกงสุล ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย ช่วงที่ประเทศต่างๆเริ่มออกมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ มีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ทั้งการดูแลคนไทยที่ตกค้างในสนามบิน การออกเยี่ยมคนไทยที่ตกค้างอยู่ในที่ต่างๆ การจัดทำและแจกจ่ายถุงยังชีพ

รวมทั้งการประสานงานรับส่งคนไทยไปยังสนามบินหรือด่านชายแดน การประสานงานกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินส่งคนไทยเดินทางกลับบ้าน ท่ามกลางมาตรการเข้มของแต่ละประเทศ

การทำงานภายใต้ความเสี่ยง มี เจ้าหน้าที่หลายคน ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยทั่วโลก ติดเชื้อโควิด–19 เช่นกัน และต้องเข้ารับการรักษาตัวจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 จนถึง วันที่ 27 ธ.ค.2563 ช่วยเหลือและนำคนไทยกว่า 1.4 แสนคน เดินทางกลับประเทศไทย ผ่านทางบก 29,860 คน ทางอากาศ 109,276 คน และทางน้ำ 2,087 คน โดยจัดลำดับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และความจำเป็นเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังมีกรณีด้านการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และ ผู้ที่ประสงค์เข้ามาพำนักในไทยระยะยาว (Long Stay) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.-22 ธ.ค.2563 มีจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแล้ว 53,706 ราย

พร้อมกันนี้ กรมการกงสุล ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ขึ้นในการออกเอกสารการเดินทางเข้าประเทศไทย COE Online (Certificate of Entry) ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ coethailand. mfa.go.th ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีผู้ใช้บริการและได้รับการอนุมัติแล้ว 84,308 ราย

ขณะเดียวกันได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเที่ยวบินที่ขณะนี้ยังมีข้อจำกัดในทางพาณิชย์สำหรับการเดินทาง กรมการกงสุล ได้ร่วมมือกับสายการบินพาณิชย์อีก 44 สายการบิน ในการจัด เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) เพื่อรองรับผู้โดยสารจากทั่วโลกที่จะบินสู่ประเทศไทย

“ของขวัญปีใหม่ จากใจ กต.”

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล

กรมการกงสุล ดำเนินการบริการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดี ปรับการบริการหนังสือเดินทาง และการรับรองเอกสารในรูปแบบ “ลดการสัมผัส และลดการแออัด (social distancing)” เพิ่มช่องทางรับนัดหมายคิวผ่านระบบออนไลน์ (www.qpassport.in.th)

ในปี 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ รวมทั้ง นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวง มอบนโยบายและให้การสนับสนุน กรมการกงสุล มุ่งยกระดับการให้บริการเป็น “e–Consular เพื่อประชาชน” โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายให้งานบริการกงสุลในทุกมิติเป็น “Smart & Best Services” โดยในปีนี้จะมีของขวัญปีใหม่คือ

1.แปล–รับรองเอกสารฟรี 19 รายการในปี 2563 สำนักงาน ก.พ.ร.ได้มอบรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ประจำปี 2563 ให้แก่กรมการกงสุล ร่วมกับกรมการปกครอง จากผลงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ช่วยให้ประชาชนสะดวกและประหยัด

ช่วงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564 กรมการกงสุลเปิดให้บริการแปลและรับรองเอกสาร 19 ประเภทดังกล่าวฟรีแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2563-14 ม.ค.2564 ณ กรมการกงสุล และ MRT คลองเตย ตลอดจน สนง.เชียงใหม่, อุบลฯ, สงขลา โดยให้บริการแปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ

เจ้าของเอกสารต้องนำเอกสารสำคัญมายื่นรับรองด้วยตนเอง และกรมการกงสุลจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.consular.go.th

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ-รมว.ต่างประเทศ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ-รมว.ต่างประเทศ

2. เปิดใช้เครื่องรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง

วันที่ 29 ม.ค.2564 กรมการกงสุลจะเริ่มเปิดให้บริการเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (kiosk) เครื่องแรกของไทย ให้บริการสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้วที่เคยถือหนังสือเดินทางมาก่อน (มิใช่ทำเล่มแรก) ที่ สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (ศูนย์การค้า MBK) เวลาทำการ และเครื่องที่ 2 ที่ สนง.ชั่วคราวบางใหญ่ (เซ็นทรัล เวสต์เกต) โดยจะให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2564

ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการได้หลังเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากขึ้น

3.บริการหนังสือเดินทาง 10 ปี

กรมการกงสุลเดินหน้าต่อยอดการให้บริการ e-Passport ระยะที่ 3 ในปี 2564 จะเริ่มให้หนังสือเดินทางมีอายุใช้งาน 10 ปี ล่าช้าจากเดิมช่วงปลายปี 2563 โดยให้บริการเฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะ

4.บริการ e–Visa เต็มรูปแบบ

ในปี 2564 กรมการกงสุลมีภารกิจสำคัญในการผลักดันเดินหน้าโครงการ e-Visa ตามนโยบายรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย รองรับมาตรการนิวนอร์มอล

นับเป็นการพลิกโฉมการตรวจลงตราของไทยโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่ต้องติดแผ่นปะวีซ่าในเล่มหนังสือเดินทางอีกต่อไป โดยมีแผนขยายการให้บริการในปี 2564 ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของโลก

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.consular.go.th และ Facebook กรมการกงสุล หน่วยงานที่ได้รับยกย่องว่าบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วที่สุด.

ทีมข่าวภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าวภูมิภาคโควิด-19กระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลของขวัญปีใหม่ชาตรี อรรจนานันท์ปีใหม่ 2564

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:58 น.