เดือด “เบี้ยเลี้ยงตำรวจชุดควบคุมฝูงชน” หาย “บิ๊กปั๊ด” สั่งสอบหาต้นเหตุ

ข่าว

  เดือด “เบี้ยเลี้ยงตำรวจชุดควบคุมฝูงชน” หาย “บิ๊กปั๊ด” สั่งสอบหาต้นเหตุ

  ทีมข่าวอาชญากรรม

   6 ธ.ค. 2563 05:01 น.

   อุณหภูมิทางการเมืองกับสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่ไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ เป็นปัญหาใหญ่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังเจอ ถูกโยงเข้าไปเป็นตัวขัดแย้งด้วย ทั้งที่ตำรวจไม่ใช่ต้นตอของปัญหา ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน หรือชุด คฝ. มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กลุ่มผู้ที่เข้ามาชุมนุม

   ทุกเรื่องของตำรวจกลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียล ซึ่งมีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีพร้อมจะเอาไปเล่นต่อ ไปจุดเป็นประเด็น ล่าสุดที่มีชุดควบคุมฝูงชนที่มาจากต่างจังหวัดโพสต์บนสื่อออนไลน์ที่ว่า “มาดูแลการชุมนุม คุมม็อบ แต่กลับบ้านไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง” ถูกหยิบยกเป็นประเด็นสร้างความสับสน ทำลายความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ

   เป็นเรื่องที่ถูกนำมาแชร์กระจายไปในทุกช่องทางสื่อออนไลน์

   พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ทำงานเบื้องหลัง อยู่กับตำรวจม็อบทุกวัน ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้คาใจผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม โดดมาเล่นเอง เพราะเคยสั่งกำชับตั้งแต่เริ่มชุมนุม ชุดควบคุมฝูงชน ที่มาดูแลผู้ชุมนุมจะต้องได้รับการดูแลสวัสดิการที่ดี สิ่งไหนที่ควรได้ต้องได้ครบถ้วน

   พอมีข่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ ห่วงใยในความรู้สึกของลูกน้องที่ทุ่มเททำงาน เรียก ผบช.ที่เกี่ยวข้องมาประชุม และมอบให้ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ชี้แจงทำความเข้าใจตำรวจชุดควบคุมฝูงชนทันที พบว่าระบบเบิกจ่ายล่าช้า ตำรวจทุกคนจะได้เงินเบี้ยเลี้ยงครบถ้วน ไม่ปล่อยให้ลูกน้องเสียขวัญ

   พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ชี้แจงว่า “ตามหลักการมีเงินตอบแทนตำรวจที่มาทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนอยู่ 2 ส่วน 1.ค่าอาหาร วันละ 240 บาท มื้อละ 60 บาท วันละ 4 มื้อ เงินส่วนนี้ บช.น.จะเป็นผู้เบิกจ่ายและนำไปจัดจ้างผู้ประกอบเลี้ยงในเขตกรุงเทพฯ เนื่องจากกำลังพลที่มาจากต่างจังหวัดไม่สะดวกในการจัดหาผู้ประกอบการกับการจัดส่งอาหารในพื้นที่ทำงาน หากต่างคนต่างหาผู้ประกอบเลี้ยงจะเป็นปัญหาในการจัดส่ง โดยเฉพาะในขณะที่กำลังพลอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมฝูงชน

   “2.ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท ส่วนนี้หน่วยจะเป็นผู้เบิกจ่าย แต่จะเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตร.ได้กำชับให้รีบเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจโดยเร็ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน”

   พล.ต.ต.ยิ่งยศย้ำว่า “ส่วนปัญหาที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลเกิดจากหน่วยเบิกจ่ายล่าช้า หรือบางครั้งระบบการเบิกจ่ายมีปัญหาข้อขัดข้อง แต่ผู้บังคับบัญชาไม่แสดงภาวะผู้นำ เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยฉับพลัน ซึ่งหากแสดงความจริงจังในการแก้ปัญหาก็อาจทุเลาปัญหาที่เกิดขึ้นได้และที่สำคัญการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ เป็นปัญหาเรื่องไม่พยายามสื่อสารเช่นกัน”

   พล.ต.ต.ยิ่งยศ ยืนยันว่า “ปัญหาดังกล่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้สั่งไปตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการแล้วว่าอาจเกิดปัญหาได้และให้แนวทางปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนมาก่อนนี้แล้ว หลายหน่วยเข้าใจและมิได้มีปัญหา แต่หลังจากปฏิบัติกลับมีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาอีก หลังจากสุ่มตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่เคยคาดการณ์และสั่งการไว้ก่อนแล้ว ยังมีบางหน่วยซึ่งเป็นส่วนน้อยยังมีปัญหาอยู่อีก ล่าสุด ผบ.ตร.สั่งกำชับลงไปอีกและได้ลงโทษในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาบางหน่วยที่ปล่อยปละละเลยทำให้เกิดปัญหาไปด้วยแล้ว ขอยืนยันว่าเป็น “ส่วนน้อย” เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าใจและดำเนินการตามแนวทางที่ ผบ.ตร.ได้สั่งการไว้แล้ว”

   “ผบ.ตร.ยังได้สั่งให้ทุกหน่วยให้ตรวจสอบในทางลับว่า มีหน่วยใดมีปัญหาทุจริต “อมเบี้ยเลี้ยง” ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ ซึ่งหากพบจะดำเนินการโดยเด็ดขาดทันที เพราะถือเป็นความเลวร้ายในระบบราชการ ขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติและได้สั่งให้ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและผู้บัญชาการทุกหน่วยตรวจสอบช่องว่างของระบบการเบิกจ่าย หากพบให้ดำเนินการแก้ไขและให้มอบหมายการใช้คนลงไปตรวจสอบระบบอยู่เสมอ ไม่ใช่ปล่อยให้ระบบทำงานโดยขาดการตรวจสอบ” โฆษก ตร.ยืนยันนโยบายที่ชัดเจนของ ผบ.ตร.

   “ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณระบบการตรวจสอบจากสังคมที่ทำให้บางครั้ง ตร.เอง อาจตรวจสอบไม่ทั่วถึง หลังทราบปัญหาจะได้แก้ไขและซ่อมแซม รวมทั้งลงโทษ ส่วนที่อาจจะผิดพลาดเสียหายต่อไป ในทางกลับกันหากมีตำรวจหรือประชาชนบางรายนำข้อมูลที่ไม่เป็นเรื่องจริงนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามก็พึงรับรู้ด้วยว่า จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้ทำไว้ ซึ่งหลังจากสืบสวนในบางรายพบกรณีเป็นเรื่องเท็จเช่นกัน ซึ่งจะได้ดำเนินการในทางกฎหมายต่อไป”

   คำชี้แจงของโฆษก ตร. ทำให้เห็นนโยบายของ ผบ.ตร.ให้ความสำคัญขวัญกำลังใจตำรวจผู้ปฏิบัติงาน “เงินเบี้ยเลี้ยง” ซึ่งเป็นสวัสดิการของชุดควบคุมฝูงชนที่เข้ามาดูแลผู้ชุมนุม เป็นเรื่องใหญ่ของผู้นำหน่วย

   การที่ ผบ.ตร. ลงมาตรวจสอบข่าว “เบี้ยเลี้ยงหาย” ของชุดควบคุมฝูงชน แสดงให้เห็นภาวะความเป็นผู้นำหน่วย ไม่ปล่อยให้ลูกน้องที่ทุ่มเททำงานถูกนายเอารัดเอาเปรียบ

   ทำหน้าที่ “นาย” ที่ไม่ทอดทิ้งลูกน้อง.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   อย่าหาทำ! หนุ่มพิเรนทร์ นอนซิ่ง จยย.ท้านรก ชิลแบบนี้นอนอยู่บ้านมั้ยคุณพี่?
   03:07

   อย่าหาทำ! หนุ่มพิเรนทร์ นอนซิ่ง จยย.ท้านรก ชิลแบบนี้นอนอยู่บ้านมั้ยคุณพี่?

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   แกะรอยรอบสัปดาห์ทีมข่าวอาชญากรรมเบี้ยเลี้ยงตำรวจตำรวจชุดควบคุมฝูงชนสุวัฒน์ แจ้งยอดสุขยิ่งยศ เทพจำนงค์อมเบี้ยเลี้ยงตำรวจ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 03:30 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์