ไลฟ์สไตล์
100 year

เครือสหพัฒน์รักษ์โลก ชวนชุมชนลงมือ 3 โครงการประชารัฐด้านสิ่งแวดล้อม

Advertorial23 พ.ย. 2563 06:01 น.
SHARE

เครือสหพัฒน์ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเชื่อมั่นในเครือข่ายระหว่างชุมชนและภาคเอกชน เดินหน้า 3 โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

3 โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน

“เกษตรแบบพอเพียง” เป็นหลักการบริหารจัดการโครงการที่คำนึงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โดยใช้แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะสังคมของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับชุมชนกลุ่มต่างๆ

กิจกรรมเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองซิวจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ เพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดโคนน้อย กลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดภัย ตำบลป่าสักรวมตัวกันเพื่อผลิตข้าวปลอดสารพิษ และมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตข้าว อีกทั้งมอบโคขาวลำพูนให้เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก เพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงหมุนเวียนภายในกลุ่มเป็นการสร้างอาชีพ และอนุรักษ์โคขาวลำพูนให้อยู่คู่กับจังหวัดลำพูนต่อไป

โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) ที่ลุยกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ และทะเลเพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์

ด้านป่าไม้ ILC จัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ILC คืนชีวิตให้ผืนป่ามอบสีสันให้โลกสวยงาม” ชวนปลูกป่ามาตั้งแต่ พ.ศ.2550 ปัจจุบันปลูกต้นไม้ไปมากกว่า 82,000 ต้น และส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนด้วยการเพาะพันธุ์กล้าไม้ เช่น ชุมชนภูหลง จ.ชัยภูมิ, บ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์ท้องทะเล ILC สานพลังความร่วมมือระหว่าง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ส่งเสริมคนในชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์เต่าทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ชวนเพาะพันธุ์ และอนุบาลเต่าทะเล ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ นับตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้กิจกรรม “ILC มอบชีวิตใหม่ให้เต่าสู่สีสันท้องทะเลไทย” จนถึงปัจจุบันได้คืนเต่าสู่ทะเลมากกว่า 266 ตัว นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาลเต่าทะเลอีกด้วย

ท้ายสุดกับโครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกไผ่เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดย บมจ. สหโคเจน จ.ชลบุรี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จ.ลำปาง กรมป่าไม้ ปลูกไผ่คืนผืนป่า และสร้างอาชีพให้กับชุมชนบ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ลดการบุกรุกป่าและร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนระหว่างภาครัฐกับประชาชน ตั้งเป้าหมายปลูกไผ่เสริมในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าจำนวน 20,000 ไร่

โครงการนี้วางเป้าหมายในการจัดหากล้าไม้ไผ่จำนวน 400,000 ต้น เพื่อส่งต่อให้ประชาชนไปปลูกเริ่มตั้งแต่ปี 2561 โดยจับมือกับนักวิชาการจากกรมป่าไม้อบรมให้ความรู้พร้อมติดตามความก้าวหน้าทุก 6 เดือน พร้อมจ่ายค่าดูแลต้นไผ่ที่รอดตายเมื่ออายุครบ 1 ปี ต้นละ 10 บาท และเมื่ออายุครบ 2 ปี ต้นละ 5 บาทอีกด้วย

ไม่ว่าจะทำธุรกิจใดก็สามารถช่วยโลกของเราได้ ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน รักษ์โลกจริงต้องลงมือทำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์โครงการประชารัฐ เครือสหพัฒน์เกษตรแบบพอเพียงประชารัฐร่วมใจ ILCปลูกป่าอนุรักษ์เต่าทะเล

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:58 น.