พาชม ‘King’s Bangkok’ กับการเรียนการสอนมาตรฐานระดับโลกในทุกมิติ

ข่าว

  พาชม ‘King’s Bangkok’ กับการเรียนการสอนมาตรฐานระดับโลกในทุกมิติ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  9 พ.ย. 2563 16:43 น.

  พาชม ‘King’s Bangkok’ กับการเรียนการสอนมาตรฐานระดับโลกในทุกมิติ 10 ไฮไลต์เปิดทุกมุมมองกับปรากฏการณ์ใหม่โรงเรียนนานาชาติในไทย เพื่อสร้าง ‘A Great Heart’ หรือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ให้เด็ก “เก่ง ดี และมีความสุข”

  โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเปิดปีการศึกษาแรก พร้อมเผยบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของเด็กๆ ด้วยความพร้อมของโรงเรียนในทุกๆ ด้านทั้งคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ อาคารเรียน สนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับโรงเรียนต้นแบบ King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon) ที่ประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ได้ครูจาก King’s Wimbledon ที่ถอดแบบจิตวิญญาณและมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเต็มเปี่ยม เพื่อสนับสนุนนักเรียนในประเทศไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น Pre-nursery ถึง Year 10 ในปี 2564 และจะเปิดเพิ่มเติมจนครบถึง Year 13 ในปีต่อๆ ไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครที่ www.kingsbangkok.ac.th หรือ โทร. 02-481-9955

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “King’s Bangkok เป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ในโลก และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อตั้งโดยการผนึกความร่วมมือกับ King’s Wimbledon ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้า Oxford หรือ Cambridge ได้ถึง 25% ในแต่ละปี วันนี้เราได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ และรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำให้วิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเอเชียให้กลายเป็นจริง โดยมีมาตรฐานและจิตวิญญาณเช่นเดียวกับโรงเรียนต้นแบบที่ถือเป็นโรงเรียนชั้นยอดของอังกฤษอย่างแท้จริง และสำหรับการเปิดตัวโรงเรียน King’s Bangkok ในปีการศึกษาแรกนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานที่เข้มข้นกว่า 300 คน มาเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่จะเติบโตรอบด้านอย่างมีความสุขไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป”

  10 ไฮไลต์เปิดทุกมุมมอง King’s Bangkok โรงเรียนนานาชาติมาตรฐานระดับโลก

  • การคัดเลือก "ครู" ผู้เป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียน ด้วยชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน King’s Wimbledon มีผู้สนใจสมัครเข้ามากว่า 1,500 คนเมื่อปีที่แล้ว และคาดว่าจะมีอีกมากกว่า 2,000 คนในปีนี้ การคัดเลือกจึงเป็นไปอย่างเข้มข้น และครูทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนแม่ King’s Wimbledon ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งนอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการแล้ว สิ่งสำคัญคือ ความมุ่งมั่น ทัศนคติ และประสบการณ์

  • พร้อมเปิด Senior School ด้วยทีมครูคุณภาพระดับโลก ส่งตรงจากโรงเรียนแม่ นอกจากครูจากโรงเรียนแม่คิงส์คอลเลจวิมเบิลดันที่เข้ามาร่วมสอนในปีนี้ King’s Bangkok ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสอน Senior School ในปีการศึกษา 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนหมวดวิชาสำคัญคือ STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) กล่าวคือ โรงเรียนแม่ได้ส่งผู้บริหารและครูคุณภาพดีกรีระดับโลกอีกหลายคนเข้าร่วมเสริมทัพ อาทิ Mr. Matthew Gibson (Head of Senior School) ดีกรีจาก King’s College London, Mr. Will Byfield (Head of Science) ดีกรีจาก University of Oxford และปัจจุบันเป็น Head of Biology ของโรงเรียนแม่ และ Ms. Koren Sullivan (Head of Maths) ดีกรีจาก University of Cambridge พร้อมด้วยครูใหญ่ (ครูทอม) ซึ่งจะเข้ามาสอนฟิสิกส์ด้วยตนเอง

  • คณะผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง โดยประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกและระดับประเทศที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รวมถึงคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากวิมเบิลดัน ได้แก่ เพนนี ฮิวส์ อดีตประธานคณะกรรมการโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน และ แอนนา มาเรีย คลาร์ก ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน

  • ครูใหญ่ที่พกดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด มร. ธอมัส บานยาร์ด หรือ ครูทอม ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยครูใหญที่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ยังสร้างความประทับใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เคารพวัฒนธรรมไทย แต่แข็งแกร่งด้วยสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรในการทำหน้าที่ ทั้งการบริหาร การดูแลนักเรียน และการพูดคุยกับผู้ปกครองอย่างเป็นกันเองเสมอในทุกๆ วัน

  • Academic Excellence หลักสูตรการเรียนการสอนที่แข็งแกร่งเพื่อโอกาสในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก พิสูจน์ได้จากความสำเร็จของ King's Wimbledon ที่นักเรียนถึง 25% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge ได้ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของโลก โรงเรียนได้ถอดแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบการทำงาน และการควบคุมคุณภาพจากโรงเรียนแม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งสองโรงเรียนจะมีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกัน “ไม่ใช่เป็นเพียงโรงเรียนแฟรนไชส์ หากแต่มีจิตวิญญาณความเป็น King’s Wimbledon อย่างแท้จริง”

  • Co-Curricular Programme หลักสูตรร่วมผสม คือ การจัดการเรียนด้านวิชาการควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำกิจกรรมอื่นๆ ทั้งกีฬา ดนตรี และศิลปะ อาทิ Club และ Society หลายประเภท เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะทำให้นักเรียนได้ทดลองพร้อมแสวงหาประสบการณ์ที่ตนเองชอบแล้ว ยังจะทำให้นักเรียนเติบโตได้อย่างครบถ้วนรอบด้านอย่างแท้จริง

  • Pastoral Care การใส่ใจดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกจนจบการศึกษา โรงเรียนจะจัดให้มีระบบการดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดสำหรับนักเรียนทุกคน อาทิ การมี House system ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการใช้ชีวิต การทำกิจกรรม การแข่งกีฬา การเป็นผู้นำ ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมือนอยู่บ้านเดียวกัน โดยคุณครูผู้ดูแลจะรู้จักนักเรียนทุกคน

  • สถาปัตยกรรมการออกแบบ State-of-the-art design ที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ไม่เพียงแต่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนรัชดา-พระราม 3 ซึ่งเป็นบริเวณทางแยกจุดขึ้นลงทางด่วนถึง 3 เส้นทาง แต่ตัวอาคารยังโดดเด่นด้วยอิฐแดง อันเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับที่วิมเบิลดัน และทุกอาคารมี Skywalk เชื่อมถึงกัน รวมไปถึงหอประชุม Auditorium 600 ที่นั่ง ออกแบบโดย คุณสมิตร โอบายะวาทย์ (OBA The Office of Bangkok Architects) ผู้ออกแบบรัชดาลัย เธียเตอร์ โรงละครสยามพิฆเนศ และยังได้ออกแบบอาคารต่างๆ ในโรงเรียน โดยเป็น family-oriented campus ใจกลางกรุง ที่สำคัญที่สุดคือ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเตรียมพื้นที่อาคารจอดรถและจุดรับส่งเพื่อรองรับผู้ปกครอง เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการจราจร สังคม และชุมชน

  • การใช้เทคโนโลยีในการเรียน King’s Bangkok ได้จัดให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 จนถึง Year 6 ได้ใช้ iPad ของโรงเรียน โดยที่ทางผู้ปกครองไม่ต้องจัดหาให้เพิ่มเติม นักเรียนจึงสามารถแบ่งเวลาการเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เบียดบังเวลาในการอยู่ร่วมกันกับสังคม และไม่แย่งเวลาจากกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความจำเป็น นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับคุณครูที่มีเครื่องมือในการสอนที่ทันสมัย อาทิ Macbook และ iPad ผ่านการเรียนด้วยจอ interactive ในทุกๆ ห้องเรียน

  • Facilities มาตรฐานระดับโลกเพื่อรองรับพัฒนาการของเด็กในทุกระดับชั้นและทุกด้าน อาทิ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานฟีฟ่า และ สนามกีฬาในร่มติดแอร์ขนาด 3 สนามบาสเกตบอล พร้อมลู่วิ่งในร่ม และหน้าผาจำลอง สระว่ายน้ำในร่มด้วยระบบน้ำเกลือขนาดโอลิมปิก 50 เมตร สนามเทนนิส ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องซ้อมและห้องเรียนดนตรีรวมกว่า 17 ห้อง ห้องเรียนศิลปะ Dance studio พร้อมพื้นแบบ Sprung Floor นอกจากนี้ สำหรับเด็กเล็ก (Early Years) โรงเรียนได้จัดพื้นที่การเรียนรู้แยกต่างหากไว้อีกมากมาย เช่น สระฝึกว่ายน้ำในร่ม สนามเด็กเล่นทั้งกลางแจ้งและในร่ม Splash Area ลานจราจรจำลอง Cooking Class เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เน้นทั้งเรื่องความปลอดภัย พร้อมการตกแต่งด้วยสีธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ได้เติบโตเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

  มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่ทำให้ King’s Wimbledon มีความโดดเด่นและแตกต่างเพื่อให้นักเรียนก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกคือ ประการที่หนึ่ง คุณภาพการเรียนการสอนโดยครูทุกท่านที่มีคุณภาพ ครูทุกคนของเรามีจิตวิญญาณของความเป็นครู และที่ King’s Bangkok เรามีมาตรฐานการคัดเลือกครูในระดับเดียวกับโรงเรียนแม่ที่อังกฤษ รวมถึงยังได้มีการส่งตรงครูคุณภาพสูงสุดจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันมาเสริมทีมที่กรุงเทพฯ ด้วย ประการที่สอง เรามีระบบ Pastoral Care ที่ทำให้เรารู้จักนักเรียนของเราทุกคน เป็น Individual Care และใส่ใจความเติบโตของนักเรียนแต่ละคนตลอดเส้นทาง Learning Path ของเขา ประการสุดท้ายคือ ครูของเราจะพร้อมดูแลนักเรียน ทุกครั้งเมื่อนักเรียนต้องการ ประกอบกับระบบ House System เป็นเหมือนการจัดกลุ่มให้นักเรียนได้อยู่ในบ้าน มีครูประจำบ้าน มีรุ่นพี่รุ่นน้องต่างระดับชั้นอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งเรามีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลายที่เชื่อมโยงทุกคนให้ได้มาค้นพบศักยภาพของตัวเอง”

  โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ มีความเชื่อที่ว่า ‘A Great Heart Takes You Further’ หรือ หัวใจที่ยิ่งใหญ่ พาลูกคุณไปได้ไกลกว่า ซึ่งสะท้อนผ่าน 3 แกนหลักของโรงเรียน ได้แก่ Academic Excellence (ความเป็นเลิศด้านวิชาการ), Co-Curricular Programme (หลักสูตรร่วมผสม) รวมถึง Pastoral Care (การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ) โดยยึดมั่นในคุณค่าหลัก 3 ประการคือ Good manners (การมีมารยาทที่นอบน้อม) Kindness (การมีจิตใจที่เมตตารู้จักแบ่งปัน) และ Wisdom (การเป็นผู้ใฝ่รู้สู่ปัญญา) ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความเป็นคนเก่งและคนดี

  นอกจากนี้ King’s Bangkok มีการออกแบบอาคารเรียน สนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สอดรับกับพันธกิจของโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และใช้ชีวิต ในแบบของนักเรียน King’s Bangkok อย่างแท้จริง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพKing’s College International School BangkokKing’s Bangkokคิงส์คอลเลจกรุงเทพโรงเรียนนานาชาติการศึกษา
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13:23 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์