รับมือโควิด-19 ทุกมิติ ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

ข่าว

  รับมือโควิด-19 ทุกมิติ ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   2 พ.ย. 2563 05:01 น.

   วัคซีน“โควิด-19” ทางรอด? ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ “หมอดื้อ” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า...ความเป็นจริง ต้องเผื่อใจ “วัคซีน”... “การตรวจ” จะมีผลกระทบจากไวรัสที่เพี้ยนจากเดิมไปเรื่อยๆ สอดคล้องกับ ภญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา ไว้ว่า สาเหตุของการที่เราได้พัฒนาเทคโนโลยีองค์ความรู้นี้ เพื่อให้เราสามารถผลิตวัคซีนได้เองในประเทศไทย

   “ถ้าหากเราใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเขาอาจจะรวดเร็วกว่าก็จริง แต่ถ้าหากไวรัสนั้นมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต...เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เราได้มาก่อนหน้านี้นั้นก็อาจจะไม่มีความหมายสำหรับการทำวัคซีนตัวใหม่ที่จะรองรับกับการกลายพันธุ์ได้ และเราก็ต้องรอเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนตัวใหม่จากต่างประเทศ”

   หากเราสามารถพัฒนาและมีความสามารถในการ “ผลิตวัคซีน” ได้ใน “ประเทศไทย” แล้วไวรัสเกิดการ “กลายพันธุ์” ไป เราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง “ต้นแบบเทคโนโลยี” สำหรับการผลิตวัคซีนที่มี เพื่อให้เหมาะสมกับการกลายพันธุ์ได้ไปเรื่อยๆ

   ในอนาคต...เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดไวรัส “โควิด-21”... “ไวรัสโควิด-22” เกิดว่า...เกิดขึ้นอีกแล้วเราต้องรออีก เราต้องไปซื้อเขามาอีก...ก็คงไม่ใช่ สาระสำคัญก็คือเราควรจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

   สำหรับขั้นตอนการทดลองวัคซีนนั้น จะมีการแบ่งระยะการทดลองออกเป็น 4 ระยะด้วยกัน ได้แก่ 1.ระยะการทดสอบก่อนการทดลองการรักษา (Pre-Clinical Testing) การทดลองวัคซีนในระยะนี้ นักวิทยาศาสตร์จะให้วัคซีนกับสัตว์ทดลอง อาทิ ลิง หนู เพื่อจะทดสอบกระบวนการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของไวรัส

   2.ระยะที่ 1 หรือระยะทดลองปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์จะให้วัคซีนกับอาสาสมัครเป็นจำนวนจำกัด ในปริมาณที่ไม่มากนัก เพื่อจะยืนยันผลการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของอาสาสมัคร

   3.ระยะที่ 2 หรือระยะทดลองขยาย นักวิทยาศาสตร์จะให้วัคซีนกับอาสาสมัครจำนวนร้อยคนขึ้นไป โดยจะแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ตามเกณฑ์ต่างๆ อาทิ เด็กและผู้สูงอายุ

   เพื่อจะดูถึงผลของวัคซีนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบว่าไวรัสมีความปลอดภัยจริงและสามารถจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้หรือไม่

   4.ระยะที่ 3 หรือระยะทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ นักวิทยาศาสตร์จะเริ่มให้วัคซีนแก่อาสาสมัครจำนวนมากกว่าพันคนขึ้นไป และจะดูว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวนกี่คนที่ยังคงติดเชื้ออยู่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทดสอบว่าวัคซีนได้ผลหรือไม่

   วัคซีนโควิด-19” ยังไม่สำเร็จ แต่...ที่ทำได้แล้ว สำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็คือ “ชุดตรวจโควิด-19” rapid test เบื้องต้นจากผลเลือด ผ่านการเจาะที่ปลายนิ้ว ที่รวดเร็วและสะดวกมาก

   ย้อนไปในปี 2554, 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย ได้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในการเตรียมแผนรับมือโรคอุบัติใหม่ ศ.นพ.Michael Callahan Harvard และ DARPA ได้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมการทำ “ยา” และ “วัคซีน” จากใบยาพืช

   กระบวนการในการสกัดให้บริสุทธิ์ไม่ได้ยุ่งยากและไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของโปรตีนใดๆ โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทยก็สามารถทำได้...ถูก...เร็ว ไม่ยุ่งยากทุกขั้นตอนจนเป็นโปรตีนบริสุทธิ์ขึ้นที่จะนำมาใช้ในมนุษย์

   นักวิทยาศาสตร์ไทย ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ และ ดร.วรัญญู พูลเจริญ กับทีมวิจัยที่ได้ทำการพัฒนาการผลิตยา...วัคซีน และโปรตีนจากใบยาพืช มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปี

   แอนติบอดี...ลักษณะเหมือนกับที่พยายามจะใช้พลาสมาจากคนที่หายจากการเป็นโรคและเอามารักษาคนติดเชื้อ รวมทั้ง ชุดตรวจ rapid test ทบสอบที่รวดเร็ว จากการตรวจเลือดปลายนิ้ว

   ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ว่า...ทำอย่างไรตรวจ “โควิด-19”... เร็ว ถูก รู้ว่าติด ทั้งนี้ประกอบไปด้วยการตรวจแบบรวดเร็ว rapid test ก่อน ถ้าบวกยืนยันด้วย การตรวจมาตรฐานในเลือด

   หมอดื้อ” หรือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ สภากาชาดไทย (TRC EID Health science Centre)...ศูนย์ความร่วมมือ องค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมไวรัสสัตว์สู่คน (WHO collaborating Centre for Research and Training on Viral Zoonosis) นำเรียนทุกท่าน เพื่อคนไทยทุกคน ย้ำว่า...

   “หมอไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ตอัพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ...ถือเป็นหน้าที่ของศูนย์โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทยและจุฬาฯ ที่ต้องทำการประเมินกระบวนการที่จะสามารถป้องกันคนไทยจากโรคระบาดต่างๆได้และถูก”

   โดยที่คนไทย “ต้อง” ได้ประโยชน์ที่สุดจากการพัฒนา ตั้งแต่...ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ในประเทศไทย ไม่ติดสิทธิบัตรใดๆ

   เช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ข้อมูลตามเวลาประเทศไทย “ทั่วโลก”...มีผู้ติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” ทั้งสิ้น 45.3 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 1.18 ล้านคน “ประเทศไทย” มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับที่ 147 ของโลก.... “สหรัฐอเมริกา” มีผู้ติดเชื้อ 9.2 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 2.3 แสนคน

   การแพร่ระบาดของไวรัส ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบหยุดลงง่ายๆ มาตรการตั้งรับป้องกัน “การ์ดอย่าตก” จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

   “กลยุทธ์”...ต้องปรับเข้าสถานการณ์ที่อาจมีการระบาดใหม่ หนึ่ง...ตรวจเร็วในคนหมู่มากวันละเป็น 1,000-10,000 หรือมากกว่านั้นก็ได้รู้ผลใน 2 นาที ไม่หลุด ราคา 100 บาท (ชุดตรวจ rapid test ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อคนไทย) สอง...การตรวจเช่นนี้ อาจมีผลบวกมากเกินจริง เช่น 100 คน เจอบวก 6 เป็นจริง 2 ราย

   สาม...ไม่เป็นไรให้แยกตัวทั้งหมดที่เป็นบวกและยืนยันด้วยการตรวจที่แน่นอน 100% ด้วยการตรวจเลือดของสภากาชาดไทย (ELISA หาภูมิต่อ RBD receptor binding domain) ได้ผลใน 3 ชม. ราคา 1,000 บาท

   สี่...ผลเป็นบวก แสดงว่ามีติดเชื้อ หาต่อว่าแพร่เชื้อได้หรือไม่ ด้วยวิธี PCR แยงจมูก ถ้าแยงจมูก บวก รักษา และกักจนกว่าไม่มีเชื้อ 2 วัน ติดกัน...ระวังปล่อยกลับที่ 10 วัน โดยไม่ตรวจซ้ำ

   โดยคิดว่าเป็น “ซากเชื้อ” เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า นี่คือ...ซากเชื้อ ที่ไม่ติดต่อ

   การจะสรุปเช่นนั้น อาจทำได้บ้าง คือต้องตรวจว่า ไม่มี subgenomic RNA leader และ genomicRNA E gene < 100.000 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ บอกอีกว่า การตรวจทางห้องปฏิบัติการต้องทราบว่า...ตรวจอะไร? เพื่อจุดประสงค์อะไร? และครอบคลุมในบทบาทส่วนไหนของโรคจากสัตว์สู่คน? และบอกความรุนแรงตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับกลางจนกระทั่งถึงระยะปลาย...และยังสามารถพยากรณ์ได้หรือไม่อย่างไรว่า....

   “ไวรัส” ต่างๆจะสามารถปรับตัว เข้าตัวรับในมนุษย์...ที่เปลี่ยนไปโดยใช้ตัวกลางชนิดอื่น

   “นิวนอร์มอล” ชีวิตวิถีใหม่รับมือไวรัส “โควิด-19” ให้ได้ทุกมิติ ในระดับนโยบาย การแก้ปัญหาก็ควรที่จะต้องคิดใหม่ให้รอบด้านอย่างรอบคอบ เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับโรคนี้อีกยาวนานแค่ไหน.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   สกู๊ปหน้า 1โควิด-19ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วัคซีนป้องกันโควิด-19พัฒนาวัคซีนโควิด-19ผลิตวัคซีนโควิดวันนี้

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 21:21 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์