ไลฟ์สไตล์
100 year

อ.ก.พ.มท./อ.ก.พ.สป.มท.

ซี.12
29 ต.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย 1 ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ นั่นคือจากการที่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับเลือกเป็น อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ได้รับเลือก เป็น อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยคนใหม่

ข่าวแนะนำ

ส่วนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เนื่องจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เกษียณอายุราชการ ทําให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแต่งตั้งให้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก ใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ทําให้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม และ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จึงทําให้อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่างลง จำนวน 4 ตำแหน่ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกจากบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเรียงตามลำดับคะแนน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทดแทนตำแหน่งว่างดังนี้ 1.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 3.นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 4.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบันจึงประกอบด้วย

อนุกรรมการโดยตำแหน่ง คือ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นรองประธาน

อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก คือ 1.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 3.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 4.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 5.นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 6.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 1.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นายสุรอรรถ ทองนิรมล 2.ด้านการบริหารและการจัดการ นายวิชัย ธรรมชอบ 3.ด้านกฎหมาย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

จึงบันทึกไว้ให้รับทราบโดยทั่วกัน.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12อ.ก.พ.มท.กระทรวงมหาดไทยอนุพงษ์ เผ่าจินดาปวิณ ชำนิประศาสน์บุญธรรม เลิศสุขีเกษมราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:50 น.