ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เปิดข้อสรุปมาตรการเยียวยานักเรียน "สารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์" ทั้งเรียนต่อ-ย้ายออก

  ไทยรัฐออนไลน์30 ก.ย. 2563 15:57 น.
  SHARE

  เปิดข้อสรุปมาตรการป้องกันและเยียวยานักเรียนของ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ทั้ง 2 กรณี ย้ายออกไปเรียนที่อื่น-เรียนต่อในโรงเรียน

  จากกรณี ผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้นัดชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับที่มีการทำร้ายเด็กภายในห้องเรียน ซึ่งทางกลุ่มผู้ปกครองเข้ามาติดตามความคืบหน้า ข้อเรียกร้องในการเยียวยาให้กับเด็กที่ถูกทำร้าย ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น

  ล่าสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม เปิดเผย บันทึกข้อตกลงระหว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กับ กระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีข้อความระบุ ดังนี้

  ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนต่อในโรงเรียน

  1. ห้องเรียนที่เกิดเหตุ และห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภ.ชัยพฤกษ์ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้อง หากผู้ปกครองจ่ายเงินแล้ว โรงเรียนจะดําเนินการคืนให้

  2. โรงเรียนจะเร่งดําเนินการติดกล้องวงจรปิดมุมต่างๆ ให้ครบถ้วน และให้มีจอมอนิเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหาร และหากห้องเรียนใดที่ผู้ปกครองตกลงกันได้ โรงเรียนจะจัดให้มีระบบออนไลน์

  3. โรงเรียนต้องจัดทําป้ายชื่อครู แสดงภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูทุกคน หน้าห้องเรียนทุกห้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน

  4. โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียน ที่ถูกกระทํา หรือได้รับผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มตามจํานวนที่จ่ายจริง ตามคํารับรองของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

  5. ให้โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาไว้สําหรับเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการประเมินและส่งผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และได้ทําความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อเข้ามาฟื้นฟูและเยียวยาให้กับนักเรียนและครู โดยด่วน

  6. ให้โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัย ห้องเรียน ห้องน้ํา ห้องนอน โดยต้องขออนุญาตและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของนักเรียน

  7. ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ โดยจะแจ้งรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ จัดให้มีบริการอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดทั้งเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารจาก 30 นาทีเป็น 40 นาที

  8. ให้โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิตให้แก่ครูไทยและครูต่างชาติ

  9. ให้โรงเรียนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีที่นั่งเพียงพอ และให้มีการติดตั้งกล้องเฉพาะตู้ที่นั่งโดยสาร เพื่อดูแลความปลอดภัย และเหตุอันไม่สมควรที่จะเกิดระหว่างเดินทาง และรายงานจํานวนเด็กนักเรียนที่ขาด ลา มา สาย ทุกวัน

  10. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการประชุมเริ่มในเดือนตุลาคม 2563

  กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะย้ายบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่น

  1. โรงเรียนพร้อมอํานวยความสะดวกในการจัดทําเอกสารการส่งตัวให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะขอย้ายให้แล้วเสร็จ มอบให้ผู้ปกครองภายใน 1 วัน

  2. โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในปีการศึกษา 2563

  3. โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียน ที่ถูกกระทําหรือได้รับผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มตามจํานวนที่จ่ายจริง ตามคํารับรองของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

  4. ส่วนค่าชดเชยหรือค่าบํารุงขวัญ โรงเรียนจะเร่งดําเนินการให้คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าโดยด่วนต่อไป

  การเร่งรัดติดตาม

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ออกคําสั่งแต่งตั้ง คณะทํางานกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน สช. นิติกรสํานักงาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะทํางาน มีอํานาจหน้าที่.

  (ข้อมูลจาก แฟนเพจ รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์)

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ครูจุ๋มครูทำร้ายเด็กโรงเรียนสารสาสน์โรงเรียนอนุบาลครูจุ๋มโรงเรียนอนุบาลข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 15:19 น.