ไลฟ์สไตล์
100 year

“ต้องส่งเสริมคนดี”

เพลิงพยัคฆ์
1 ต.ค. 2563 05:01 น.
SHARE


ทุกวันนี้ที่บ้านเมืองมีปัญหาหลายสาเหตุแต่ปัจจัยสำคัญคือ “คน” เพราะยังมีพวกเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของชาติแล้วไปสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง บางคนสู้แล้วรวยก็มี แต่ถ้าจะพูดถึงในส่วนของโครงสร้างของการทำงาน เอกชนไม่ค่อยมีปัญหา เพราะต้องการคนดีคนเก่งมาทำงานเพื่อผลกำไรบริษัท ในระบบราชการกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ไม่ใช่บริษัทไม่มีกำไรขาดทุน ไม่มีเลิกปิดกิจการ

คนดี คนเก่งหลายคนจึงไม่กล้าทำความดี

ข่าวแนะนำ

เกรงจะขัดผู้มีอำนาจ ถูกกลั่นแกล้ง ไม่ก้าวหน้า อย่างดีนิ่งเฉย อย่างร้ายเป็นเครื่องมือให้ผู้มีอำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ระบบราชการอ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกัน ข้าราชการดีๆขาดโอกาสทำงานเพื่อบ้านเมือง

เพื่อเป็นการ “ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง...” ตามพระบรมราโชวาทของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ควรมีมาตรการส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาข้าราชการดีๆให้เป็นรูปธรรม ควรมีมาตรการเสริม

1.สร้างความเป็นชาตินิยมความรักชาติกับคนไทยทุกช่วงวัย กำหนดหลักสูตรนักเรียน นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมืองศีลธรรม เป็นวิชาเฉพาะเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้แท้จริงไม่ใช่ไปฝากไว้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาอย่างที่เป็นอยู่ ซึ่งไม่ค่อยสร้างความเข้าใจให้ “รักชาติ” เท่าที่ควร

2.เปิดโอกาสให้ข้าราชการรวมตัวกันตาม ม.42 รัฐธรรมนูญปี 60 เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองข้าราชการดีไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง รังแก ให้มี ก.ม.เกี่ยวกับการบริหารบุคคลหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม ม.72 รัฐธรรมนูญปี 60 เพื่อป้องกันการแทรกแซงและลดการซื้อขายตำแหน่ง

ซึ่งถือเป็นมะเร็งร้ายในวงราชการ

3.ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม 4.แก้ไขวิปกครอง ม.42 ให้ผู้ได้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้าย มีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องไปอุทธรณ์ผู้ออกคำสั่งภายใน 15 วันก่อน กว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆใช้เวลานานไม่ทันเหตุการณ์ ทำให้บางครั้งผู้ถูกออกคำสั่งเกษียณอายุราชการเสียก่อน กรณีนายถวิล เปลี่ยนสี กว่าจะได้รับการเยียวยาใช้เวลา 2 ปี 6 เดือน เสียโอกาสทำงาน เหลือเวลา 3 เดือนเกษียณ

5.หน่วยราชการของรัฐทำงานเชิงรุกลงไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและสร้างความเข้าใจให้คนในชาติร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นเพียงบางตัวอย่างที่จะ ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองได้บ้าง

เมื่อคนดีมีภูมิคุ้มกันจะมีขวัญกำลังใจกล้าทำความดี ไม่ต้องสู้ด้วยใจอย่างเดียวดายเช่นทุกวันนี้ เมื่อคนดี คนเก่งมีความกล้าที่จะทำความดีกล้าเผชิญปัญหาอุปสรรค มีภูมิคุ้มกันไม่โดดเดี่ยว

ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมอย่างแน่นอน.

เพลิงพยัคฆ์
pluengpayak@thairath.co.th 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลขที่1 วิภาวดีฯเพลิงพยัคฆ์ข้าราชการผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการผลประโยชน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 03:51 น.