ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  "ป่ายุบใน แคทเทอริ่ง" สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนอย่างยั่งยืน

  ข่าวประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2563 06:01 น.
  SHARE  กลุ่ม ปตท.ดำเนินธุรกิจสนับสนุนต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยมีหน่วยงานของ ปตท. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นผู้แทนองค์กรดำเนินภารกิจดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อท้องถิ่นในหลายด้าน นำไปสู่การยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และหนึ่งในโครงการต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ก็คือ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

  โดย ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ได้จัดทำโครงการ อาหารปลอดภัย Clean Food Green Goods เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนตำบลป่ายุบใน ในการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ รองรับการเพิ่มจำนวนคนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์

  โดยต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการวังจันทร์ รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน หรือร้านผักวังจันทร์ ในการนำผักและผลผลิตที่เป็นอาหารปลอดภัย มาปรุงอาหารให้มีคุณภาพ มีรสชาติที่อร่อย ถูกหลักอนามัย สามารถรองรับการดำเนินงานจัดเลี้ยงในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และ EECi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ตามแผนงานกลยุทธ์และแนวทางการบริหารศูนย์เรียนรู้ ปี 2562-2567 T-SEED ในหัวข้อ S :Social ด้านสังคมชุมชน (ส่งเสริมอาชีพ ผ่านวิสาหกิจชุมชน การจัดเลี้ยงและสินค้าชุมชน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี) ซึ่งแผนการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน โดยศูนย์เรียนรู้ ป่าวังจันทร์ ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารคาว หวาน และงานจัดเลี้ยง เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ 2. ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดเลี้ยง เพื่อยกระดับกลุ่มอาชีพ และพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาหารจัดเลี้ยง 3. จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดเลี้ยง “ป่ายุบในแคทเทอริ่ง” ให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนตำบลป่ายุบใน โดยระดมทุนตั้งต้นธุรกิจ การดำเนินการแบบพึ่งตนเอง และมีศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท. เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงหลักในการดำเนินงานกลุ่ม 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดเลี้ยง “ป่ายุบในแคทเทอริ่ง” บริหารและดำเนินงานด้วยตนเอง โดยมีศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และ ปตท. เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ในคำแนะนำด้านการตลาด โดยเชื่อมโยงช่องทางการตลาดของ ปตท. ในการกระจายสินค้าของชุมชน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปตท.ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ป่ายุบใน แคทเทอริ่งโครงการอาหารปลอดภัยชุมชนตำบลป่ายุบในส่งเสริมอาชีพในชุมชนโครงการวังจันทร์ รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 02:57 น.