ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ติดปีกให้ช่างไฟฟ้า! MEA อาสาอัปเดตเทรนช่างไฟ เรียนฟรีทั้งหลักสูตรพร้อมใบรับรองนำไปใช้ประกอบอาชีพ

  Advertorial15 ก.ย. 2563 14:09 น.
  SHARE

  "ไฟฟ้า" คือสิ่งพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเราทุกคน ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน อย่างไรก็ตาม หลายๆ ครั้งเมื่อเกิดปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือด้านไฟฟ้าตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ หลายคนมักจะตกใจและบางครั้งแก้ไขปัญหาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดอันตราย ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการฝึกฝนความรู้ด้านไฟฟ้าด้วยตนเองหรือจากแหล่งการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น ก็อาจจะมีความเสี่ยงไม่น้อย เพราะความผิดพลาดหรือขาดความระมัดระวังแม้เพียงนิดเดียวก็สามารถนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างได้

  นอกจากนี้ ไฟฟ้าเองก็เป็นเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงทศวรรษที่ผ่าน การอัปเดตความรู้ความเชี่ยวชาญให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการมองหาหลักสูตรอบรมที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายนัก ซึ่งทาง "การไฟฟ้านครหลวง" หรือ MEA ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ และสะท้อนออกมาเป็น "โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ" ที่มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญที่ถูกต้องให้ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  โครงการดังกล่าว MEA ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประเมินผ่านการสัมภาษณ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ครบครันเหมาะสมกับการเรียนรู้ ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรจะถือได้ว่าผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยจะสามารถประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร แก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ 6 ลักษณะงาน ได้แก่

  1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (circuit breaker) และฟิวส์ เป็นต้น

  2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย

  3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า

  4. งานติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้วยบริภัณฑ์ไฟฟ้า

  5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ

  6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

  โดยนอกเหนือความรู้ความสามารถ และวุฒิบัตรรับรองการผ่านโครงการ ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ก็คือผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ MEA และสิทธิ์ในการเข้าร่วม App: MEA e-Fix (Application ของ MEA สำหรับการให้บริการช่างไฟฟ้าแก่ประชาชน) ซึ่งประกอบไปด้วยช่างไฟฟ้าอิสระในชุมชนและช่างไฟฟ้าที่ทำงานประจำ โดยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรคุณภาพซึ่งได้รับการรับรองจาก MEA ในการช่วยเผยแพร่การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม

  ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ MEA ยังมีกิจกรรมอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ให้ช่างไฟฟ้าที่ผ่านโครงการมาแล้วได้รับข้อมูลที่ทันสมัยก่อนใคร เช่นล่าสุดกับการอบรมหลักสูตรติดตั้ง EV Charger แบบ Normal ให้แก่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเมื่อจบหลักสูตรก็จะได้รับใบรับรองเช่นกัน

  สำหรับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าอิสระหรือช่างไฟฟ้าที่ทำงานประจำสามารถเข้าร่วมกับโครงการได้ทันที เพียงผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 23 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (สำเนาบัตรประชาชน) และปัจจุบันประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ MEA (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)

  2. มีสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

  3. ระดับการศึกษา (วุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ฯลฯ)
       - สำเร็จการศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ
       - สำเร็จการศึกษาสายเทคนิค ระดับ ปวช. หรือ ปวส.

  4. มีหลักฐานที่แสดงว่า ปัจจุบันประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ได้แก่ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หนังสือผ่านการอบรมด้านไฟฟ้า จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง

  สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่

  งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

  โทรศัพท์ 0-2256-3593 , 0-2256-3000 ต่อ 4592

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-3252-3949

  สามารถติดต่อได้ในเวลา 08.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 น.

  ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  การไฟฟ้านครหลวงMEAกฟน.ช่างไฟฟ้าหลักสูตรช่างไฟการใช้ไฟฟ้า

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 07:58 น.