ไลฟ์สไตล์
100 year

กรมกิจการเด็กและเยาวชนรุกถอดบทเรียนพัฒนาเด็กปฐมวัย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
4 ก.ย. 2563 08:48 น.
SHARE

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ดย.ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อทบทวนภารกิจบทบาทการพัฒนาเด็กปฐมวัยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาถึงปัญหาอุปสรรค และกลไกต่างๆ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด สถานรับเลี้ยงเด็กได้ดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างเคร่งครัดหรือไม่ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กมากน้อย เพียงใด ผลสรุปจากการถอดบทเรียนจะนำมาปรับและพัฒนากระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปี 2564 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบโจทย์เด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการสมวัยอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเด็กเล็ก 0-6 ขวบ เป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาซึ่งจะส่งผลไปสู่ช่วงวัยอื่นๆ

อธิบดี ดย. กล่าวด้วยว่า เสียงสะท้อนบางส่วนได้รับทราบถึงปัญหาข้อจำกัดในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กมีกว่า 50,000 แห่งทั่วประเทศทำให้มีปัญหาในการเข้าถึงระบบ นอกจากนี้ กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดบางพื้นที่ยังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ทำให้สถานรับเลี้ยงเด็กบางแห่งดำเนินการไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับการดูแล สร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ บางพื้นที่ก็มีการเปิดกิจการโดยไม่ได้แจ้งจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งก็เข้าใจในบริบทของชุมชนบางพื้นที่ที่เปิดรับเลี้ยงเด็กเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องทำมาหากิน จึงเปิดรับดูแลเด็กโดยที่สภาพแวดล้อมหรืออาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดก็ต้องเข้าไปดูแลสร้างความเข้าใจให้มีการพัฒนา สิ่งสำคัญคือการดูแลเด็กที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงที่สุด ในส่วนของผลกระทบจากโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลให้สถานรับเลี้ยงเด็กบางแห่งต้องปิดตัวหรือไม่นั้น ยังไม่มีรายงานในเรื่องนี้ คาดว่าอาจจะมีเล็กน้อยที่บางแห่งมีเด็กจำนวนน้อยอยู่แล้ว มีแต่ช่วงที่รัฐบาลให้ปิดบริการชั่วคราวมีแต่แจ้งมาจำนวนไม่น้อยว่าอยากให้เปิดบริการเพราะต้องทำงานไม่มีคนดูแลลูก.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เด็กปฐมวัยพัฒนาการเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กการถอดบทเรียนสภาพแวดล้อมผลกระทบโควิด-19ข่าววันนี้การศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 13:06 น.