ไลฟ์สไตล์
100 year

พลเรือนเข้า วปอ. (ต่อ)

ซี.12
1 ก.ย. 2563 05:01 น.
SHARE

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้า วปอ. 63 จำนวน 76 ราย ต่อจากวานนี้มีดังนี้

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 รายคือ 35.นายสุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 36.ศาสตราจารย์สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37.นางสาวอาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 38.ศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 39.รองศาสตราจารย์ปรัญญา สากิยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข่าวแนะนำ

กระทรวงพลังงาน 4 รายคือ 40.นายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 41.นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 42.นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 43.นางนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด กระทรวงพาณิชย์ 4 รายคือ 44.นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 45.นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 46.นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 47.นางสาวณัฐิยา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักบริหารการส่งออก 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย 12 รายคือ 48.นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 49.นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 50.นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 51.นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 52.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 53.นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 54.นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 55.นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 56.นายอําพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 57.นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง 58.นายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59.นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง

กระทรวงยุติธรรม 3 รายคือ 60.นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 61.พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 62.นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงแรงงาน 2 รายคือ 63.นางสาวบุปผา เรืองสุต รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 64.นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 1 รายคือ 65.นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ 5 รายคือ 66.นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 67.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 68.นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา 69.นายสมพร ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 70.นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 3 รายคือ 71.นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 72.นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 73.นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ราย คือ 74.นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 75.นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 76.นายยุทธศิลป์ รักญาติ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ครบถ้วนสำหรับข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจที่เข้า วปอ.63.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12พลเรือนวปอ.ข้าราชการฝ่ายพลเรือนรัฐวิสาหกิจกระทรวงอุดมศึกษาราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 12:08 น.