เช็กพฤติกรรม ทำร้ายตัวเองทางอ้อม เสี่ยงเป็น "มะเร็ง" ที่คนไทยป่วยมากที่สุด

ข่าว

  เช็กพฤติกรรม ทำร้ายตัวเองทางอ้อม เสี่ยงเป็น "มะเร็ง" ที่คนไทยป่วยมากที่สุด

  ไทยรัฐออนไลน์

  9 ส.ค. 2563 07:00 น.

  จากสถิติการป่วย "โรคมะเร็ง" ของชาวไทย ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

  ทางด้าน นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลต่อ ไทยรัฐออนไลน์ ว่าโดยข้อมูลประมาณการจํานวนผู้ป่วยปี 2020 พบว่าจะมีผู้ป่วยคนไทยประมาณ 142,000 ราย เป็นเพศชาย 68,489 และเพศหญิง 74,279 ราย โดยแสดงจํานวนผู้ป่วยมะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ดังนี้

  มะเร็งตับ

  • 22,476 ราย

  มะเร็งปอด

  • 17,386 ราย

  มะเร็งเต้านม

  • 18,292 ราย

  มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง

  • 15,704 ราย

  มะเร็งปากมดลูก

  • 5,509 ราย

  สาเหตุของโรคมะเร็ง ทั้ง 5 อันดับที่พบบ่อยในคนไทย

  โรคมะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เป็น จุดกําเนิดของโรคและชนิดของเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไปยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคอย่างแน่ชัด แต่พบว่าน่าจะมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยด้านพันธุกรรม และปัจจัยภายนอก เช่น

  1. การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุการเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปอด มะเร็งช่องปากและลําคอ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งตับอ่อน

  2. การดื่มสุรา ทําให้เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งตับ มะเร็งช่องปากและลําคอ

  3. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ําดี

  4. การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอชพีวี (Human Papilloma Virus) เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปากมดลูก ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี (hepatitis B and hepatitis C virus) มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ และไวรัส Epstein Barr Virus มีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

  5. การรับประทานเนื้อแดง เนื้อแปรรูป อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม อาหารที่ปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน อาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ำ เป็นต้น

  6. การได้รับสารมลพิษจากการประกอบอาชีพ เช่น แร่ใยหิน ฝุ่นไม้ และสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืช นอกจากนี้การได้รับมลภาวะทางอากาศก็ยังเพิ่มปัจจัยเสี่ยงอีกด้วย

  อาการของโรคมะเร็ง ทั้ง 5 อันดับที่พบบ่อยในคนไทย

  อาจแสดงอาการเช่นเดียวกับการอักเสบของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป ตัวอย่างสัญญาณโรคมะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับ เช่น

  • มะเร็งตับ มักพบอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น อึดอัดท้อง โดยไม่เคยเป็นมาก่อน หรือมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
  • มะเร็งปอด มักพบอาการไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ หายใจมีเสียงหวีด เจ็บหน้าอก ปอดติดเชื้อบ่อย เป็นต้น
  • มะเร็งเต้านม มักพบหรือคลําเจอก้อนที่เต้านมหรือรักแร้ รูปร่างหรือขนาดเต้านมผิดปกติ หัวนมบอด หรือมีแผลเรื้อรังที่หัวนม มีอาการเจ็บผิดปกติที่เต้านมหรือรักแร้ ผิวหนังของเต้านมมีรอยบุ๋ม บวม หนาคล้ายผิวเปลือกส้ม
  • มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง มักมีอาการอุจจาระเป็นเลือด มูก หรือเป็นมูกเลือด ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง ถ่ายไม่สุด ลําอุจจาระเล็กลง
  • มะเร็งปากมดลูก มักพบอาการเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ มีประจําเดือนผิดปกติ หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดในวัยหมดประจําเดือน หรือหลังมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อน

  อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงมะเร็งดังกล่าวเสมอไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการผิดปกติเรื้อรังและทรุดลงเรื่อยๆ ดังนั้นหากพบว่ามีอาการผิดปกตินานเกิน 2 สัปดาห์ ควรรีบปรึกษาแพทย์

  การรักษาโรคมะเร็ง ทั้ง 5 อันดับที่พบบ่อยในคนไทย

  สำหรับการรักษาโรคมะเร็งจําเป็นต้องคํานึงถึงหลายปัจจัย เช่น ระยะโรค ชนิดของเซลล์มะเร็ง เป็นมะเร็งของ เนื้อเยื่อ/อวัยวะใด ผ่าตัดได้หรือไม่ หลังผ่าตัดยังคงหลงเหลือก้อนมะเร็งหรือไม่ ผลพยาธิวิทยาชิ้นเนื้อหลังผ่าตัด เป็นอย่างไร อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย โดยปัจจุบันนี้การรักษาโรคมะเร็งหลักๆ มี 3 วิธี ได้แก่

  • การผ่าตัด : เพื่อเอาก้อนที่เป็นมะเร็งออก
  • รังสีรักษา : การให้รังสีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
  • เคมีบําบัด : การให้ยา (สารเคมี) เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
  • การรักษามะเร็งด้วยยามะเร็งแบบมุ่งเป้า/การให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

  นอกจากนี้ ยังมีวิธีการรักษาอื่นๆ เช่น ฮอร์โมนบําบัดเป็นการใช้ฮอร์โมนเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของ เซลล์มะเร็ง การรักษาโดยยาภูมิคุ้มกันบําบัด (Immunotherapy) เป็นการให้ยาเข้าไปช่วยเพิ่มการทํางานของ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น รวมไปถึงการรักษาแบบผสมผสาน ใช้หลายวิธีร่วมกัน ซึ่งในขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งนั้น จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมกันวางแผนการรักษา

  วิธีป้องกันโรคมะเร็ง ทั้ง 5 อันดับที่พบบ่อยในคนไทย

  สำหรับ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็ง เกิดจากการมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่รับประทานปลาน้ําจืดดิบ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร จําพวกเนื้อแดง เนื้อแปรรูป และอาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม รวมถึงสวมเครื่องป้องกันหากต้องสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง จากการประกอบอาชีพ การปรับพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลงได้

  นอกจากนี้ มะเร็งบางชนิดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เช่น การฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันการเกิด มะเร็งปากมดลูก การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma และ โรคมะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองเพื่อให้พบโรคในระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก

  ซึ่งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ทําให้การรักษาได้ผลดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันแน่ชัดว่าการตรวจ คัดกรองโรคมะเร็งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และ มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

  พฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน เสี่ยงต่อการป่วยโรคใดมากที่สุด

  ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร เช่น อาหารปิ้ง, ย่าง, เนื้อแดง และเนื้อสัตว์แปรรูป รวมถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น อาหารเหล่านี้ถือเป็นสาเหตุนํามาสู่ภาวะอ้วน น้ําหนักเกิน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งไต และมะเร็งตับอ่อน โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม, มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง ที่มีแนวโน้มอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

  ผู้เขียน : กนก โฆษกสุขภาพ

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   มะเร็งมะเร็งตับโรคมะเร็งอาการมะเร็งตับวิธีรักษาโรคมะเร็ง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:34 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์