ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ส.ป.ก.ทุ่ม 100 ล้าน หนุนเกษตรกรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

  ไทยรัฐออนไลน์7 ส.ค. 2563 17:15 น.
  SHARE

  ส.ป.ก. ไฟเขียวงบฯ 100 ล้านบาท เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ คทช.

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช.

  รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ที่ประชุม อกก.คง. ได้เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำเสนอ คปก. เห็นชอบการเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดิน รวมทั้งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 72 จังหวัด โดยมีโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท 

  สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกิน เน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศ 


  ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2564 ส.ป.ก. ได้อนุมัติวงเงินในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด จำนวน 10,800 ไร่ วงเงิน 12,701,000 บาท เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรประยุกต์ใช้แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงที่ดินของตนเองอย่างเหมาะสม เน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นได้ต่อไป

  รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวอีกว่า ส.ป.ก. ขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในการยกระดับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยึดคืน ในส่วนของระบบโครงข่ายถนน จากเดิมกำหนดไว้เป็นถนนผิวลูกรัง โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ คทช. กำหนดให้ถนนสายหลักผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนสายซอยหินคลุก ภายใต้กรอบวงเงิน 960,121,200 บาท โครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

  "หลังจากการอนุมัติ ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ทำกิน แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ำและปัจจัยต่างๆ อันจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในพื้นที่ ส.ป.ก. ตลอดไป" รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ส.ป.ก.เขตปฏิรูปที่ดินเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งเสริมทำเกษตรคทช.ประเสริฐ มาลัยข่าวเกษตรเกษตร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 17:22 น.