ไลฟ์สไตล์
100 year

นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง รุ่น 2

ซี.12
6 ส.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน

การฝึกอบรมช่วงแรกดำเนินการไปแล้วในเดือนกรกฎาคม ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-13 สิงหาคม โดยมีพิธีปิดการฝึกอบรมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวแนะนำ

ผู้เข้ารับการอบรมมาจากกรมต่างๆในสังกัดตลอดจนผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฯลฯ ดังนี้

1.นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการกอง กองการต่างประเทศ 2.นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3.นางนิศากร งิ้ววิจิตร ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานรัฐมนตรี 4.นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) 5.นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 6.นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 7.นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ที่มาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (15 คน) คือ

8.นางภูสิน เกตานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 9.นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 10.นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 12.นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

13.นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 14.นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 15.นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก 16.นายบุญช่วย อรรถวรรธน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 17.นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

18.นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 19.นายอนันต์ โพธิ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี 20.นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 21.นายคณิต รัตน-วัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี 22.นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

วันพรุ่งนี้เป็นรายการของผู้อำนวยการสำนักจากกรมต่างๆที่มาเข้าโครงการ.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นบทส.อบรมนบทส.รุ่น2เข็มวิทยฐานะประกาศนียบัตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 20:36 น.