ไลฟ์สไตล์
100 year

ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านข้าว นำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์
4 ส.ค. 2563 18:27 น.
SHARE

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านข้าว ก้าวสู่ความยั่งยืน นำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลผ่านกิจกรรมนาแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร พระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน" จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานน้อมนำไปปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวแนะนำ

กรมการข้าว จึงได้จัดตั้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริขึ้น เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2558 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านข้าว ก้าวสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาทั้งสองพระองค์ท่านมาเป็นวิสัยทัศน์การดำเนินงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านข้าว ก้าวสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหน่วยงานจะสอดแทรกเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกโครงการที่รับผิดชอบอยู่

ทั้งนี้ กองประสานงานฯ มีภารกิจรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งยังได้นำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลผ่านกิจกรรมนาแปลงใหญ่ เพื่อบริหารจัดการการปลูกข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด ล่าสุด ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิน 49 ศูนย์ข้าวชุมชน ใน 23 จังหวัด

ด้านนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ให้เราภูมิใจเถิดที่ได้มาทำเกี่ยวกับเรื่องข้าว ซึ่งตนได้บอกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องข้าวว่าอย่าไปคิดคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำ จะเกิดมรรค เกิดผล กับตัวเราเอง ให้คิดว่าสิ่งที่เกิดกับชาวบ้านที่เราไปส่งเสริม ให้เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เขาพึ่งตัวเองได้ อันนั้นคือกุศล ถ้าคิดอย่างนั้นเราจะมีความสุขกับการทำงานโครงการพระราชดำริ ทำตามรอยพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่ได้ทำมา ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องมาเห็นสิ่งที่เราทำ เราเหมือนกับสิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยตรัสไว้คือ การปิดทองหลังพระ เรื่องงานข้าวเช่นเดียวกัน อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้ภูมิใจในสิ่งที่เราทำ ให้ภูมิใจในความเป็นชาวข้าว และให้ภูมิใจในการสืบสานโครงการพระราชดำริของทุกๆ พระองค์ที่ทำมา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โครงการพระราชดำริพระราชดำริด้านข้าวศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรมการข้าวนาแปลงใหญ่พออยู่พอกินเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10:55 น.