ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คูโบต้าฟาร์มครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ไฮเทคแห่งแรกในอาเซียน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์5 ส.ค. 2563 07:01 น.
  SHARE

  “เราตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างดี ปี 2561 จึงได้เนรมิตพื้นที่ 220 ไร่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ให้กลายเป็น คูโบต้าฟาร์ม ที่ไม่ใช่เพียงนำองค์ความรู้การทำเกษตรครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทมาประยุกต์ใช้กับไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัทพันธมิตร รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ นำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจ ทั้งพืชไร่ พืชสวน ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นฟาร์มครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน”

  สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บอกถึงที่มาของคูโบต้าฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ให้ความรู้และเน้นการปฏิบัติจริงในการทำการเกษตรเต็มรูปแบบแห่งแรก ของอาเซียน

  ถือเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะเรียกว่า KUBOTA (Agri) Solution (KAS) เป็นการเกษตรครบวงจรที่ใช้เทคนิคการเพาะปลูก ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าด้วยกัน

  พร้อมสร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด End to End Solutions ที่มีการออกแบบและติดตั้งระบบจัดการฟาร์มด้วย IoT (Internet of Things) มาใช้ในระบบบริหาร จัดการเครื่องจักรกลการเกษตรทุกขั้นตอน

  มุ่งหวังให้เกษตรกรไทยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายด้วยเกษตรแม่นยำ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเครื่องจักร และเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุน สร้าง รายได้อย่างยั่งยืน ให้คูโบต้าฟาร์มกลายเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้การเกษตรครบวงจร ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจ ได้ฝึกปฏิบัติจริง และสร้างประสบการณ์ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่

  ไม่เพียงแต่เกษตรกรไทยเท่านั้น ยังตั้งเป้าให้เป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตของภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับต้นๆของโลก เพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลให้โลกขาดแคลนอาหารในอนาคต

  ภายในคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 ส.ค.นี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด นอกจากอาคารนิทรรศการแล้ว ยังประกอบไปด้วย โซนให้คำปรึกษาเกษตรครบวงจร แนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจร และให้คำปรึกษากับเกษตรกรแบบตัวต่อตัว

  โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา การนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำเกษตรแม่นยำมากยิ่งขึ้น แยกเป็นส่วนปลอดนาหว่าน ส่งเสริมทำนาแบบปักดำ หยอดน้ำตมและ หยอดข้าวแห้ง การใช้ระบบ GNSS เพื่อควบคุมทิศทางอัตโนมัติ ให้รถ โดรนฉีดพ่นทางการเกษตร แอปพลิเคชันปฏิทินเพาะปลูกข้าว และการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยระบบ GPS

  ตั้งเป้าให้เกษตรกรทำนาเบื้องต้นได้ไร่ละ 1 ตัน โดยเฉพาะการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยเลิก ทำนาหว่าน เพิ่มรายได้จากการอัดฟางข้าว 1 ไร่ จะได้ฟางข้าวอัด 25-30 ก้อน ราคาขายก้อนละ 40 บาท รวมถึงลดมลภาวะจากการเผาตอซัง และลดค่าปุ๋ย ด้วยการไถกลบแล้วฉีดพ่นน้ำหมัก โดยตอข้าว 1 ตัน ให้ปุ๋ยไนโตรเจน 8 กก. ฟอสฟอรัส 0.8 กก. และโปแตสเซียม 18 กก.

  นอกจากนี้ ยังมีโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่จำลองการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ไร่นา ไม้ยืนต้น 10-15 ไร่ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดรายได้ตลอดปี โซนปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล เสนอ รูปแบบการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงปลูกพืชผักในแปลงเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างรอผลผลิตจากพืชหลัก โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน แสดงการขุดเจาะรูปแบบต่างๆ เช่น บ่อน้ำ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้าง ขุดพื้นที่การเกษตร ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ คูโบต้าได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน บรรเทาปัญหาผู้ตกงานจากภาวะโควิด-19 โดยเปิดอบรมหลักสูตรการขับเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถนำประกาศนียบัตรคล้ายกับใบขับขี่ไปการันตีการทำงานได้

  โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ การปลูกพืชไร่ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรทุกขั้นตอน เพื่อลดต้นทุน เทคนิคลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เช่น การระเบิดดินดานก่อนปลูก เพื่อให้ดินเก็บกักความชื้นได้ดีขึ้นในฤดูฝน เพื่อให้เกษตรกรปลูกอ้อยผ่าน แล้งได้ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆเพื่อลดการเผา เช่น การอัดใบอ้อย 1 ตัน ขายได้ 1,000 บาท โซนวิจัยเกษตรครบวงจร โซนอบรมเกษตรครบวงจร และโซนสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า...สำหรับองค์กร หน่วยงาน กลุ่มเกษตรกร สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2909-1234.

  กรวัฒน์ วีนิล

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คูโบต้าคูโบต้า ฟาร์มสมศักดิ์ มาอุทธรณ์กรวัฒน์ วีนิลสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นเกษตรกรไทยเกษตรกรทำนาเกษตร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 23:18 น.