เช็กเลย ถนนไหนเปิดเลนพิเศษบรรเทาจราจรทั้งขึ้นและล่อง ช่วงหยุดยาว 4 วัน

ข่าว

เช็กเลย ถนนไหนเปิดเลนพิเศษบรรเทาจราจรทั้งขึ้นและล่อง ช่วงหยุดยาว 4 วัน

ไทยรัฐออนไลน์

4 ก.ค. 2563 11:52 น.

บันทึก

“บิ๊กแป๊ะ” ลงนามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร กำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงาน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดชดเชยวันสำคัญทางพุทธศาสนา พ.ศ. 2563 ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค. 2563 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กำหนดให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 (รวม 4 วัน) ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องจะมีประชาชนใช้รถในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

กำหนดช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็นช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ในถนนดังต่อไปนี้

 • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 51+500 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรที่ 101+800 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 3 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17+400 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 51+500 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 70+400 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถึงกิโลเมตรที่ 94+400 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 160 ถึงกิโลเมตรที่ 163 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถ ที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ด้านตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 12+500 ถึงกิโลเมตรที่ 18+839 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายพุแค - หล่มสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 7 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 9+600 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายอ่างทอง - สิงห์บุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 54+700 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ถึงกิโลเมตรที่ 62 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 216+560 ถึงกิโลเมตรที่ 223 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 70 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 81 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่องทางเดินรถที่ชิดเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ จำนวนครึ่งช่องทางจราจร เมื่อรวมกับช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) เป็น 2 ช่องทางจราจร


กำหนดช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) เป็นช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในถนนดังต่อไปนี้

 • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 74+500 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรที่ 101+400 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 3 ช่องทางจราจร
 • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 113+800 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 114+500 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทาง
 • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 321+000 ตำบลย่านมัททรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 332+700 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17+400 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 51+500 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 70+400 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถึงกิโลเมตรที่ 103+400 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ด้านตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 12+500 ถึงกิโลเมตรที่ 18+839 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 160 ถึงกิโลเมตรที่ 175 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถ ที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 187 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ถึงกิโลเมตรที่ 191+700 ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 204+300 ถึงกิโลเมตรที่ 208+285 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 259 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ถึงกิโลเมตรที่ 266 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 287 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ถึงกิโลเมตรที่ 291+500 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายพุแค - หล่มสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 7 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 9+600 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายพุแค หล่มสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17+400 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 30+790 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 102 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถึงกิโลเมตรที่ 107+500 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 1 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 216+560 ถึงกิโลเมตรที่ 222 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเส้นแบ่งทิศทางเดินรถจำนวนครึ่งช่องทางจราจร เมื่อรวมกับช่องทางเดินรถ ฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็น 2 ช่องทางจราจร
 • ถนนสายอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 70 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 81 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่องทางเดินรถที่ชิดเส้นแบ่งทิศทางเดินรถจำนวนครึ่งช่องทางจราจร เมื่อรวมกับช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็น 2 ช่องทางจราจร
 • ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 125 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 127 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน 2 ช่องทางจราจร


ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้ไม่ปลอดภัยหรือไม่สะดวกในการจราจร ตามถนนข้างต้น หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือเกิดความสะดวกในการจราจรได้ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งบัญญัติไว้ตามความในมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 5 และนับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

กดไลค์รัวๆ BLACKPINK ประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ บลิ๊งค์ไทยเจอแน่ต้นปีหน้า│ ข่าวใส่ไข่ | 9 ส.ค.65
52:49

กดไลค์รัวๆ BLACKPINK ประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ บลิ๊งค์ไทยเจอแน่ต้นปีหน้า│ ข่าวใส่ไข่ | 9 ส.ค.65

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 23:11 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์