ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ดัน “ธนุ” ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.ค. 2563 07:30 น.
  SHARE

  เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนาม คำสั่ง ศธ.ที่ สป. 53/0563 เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา โดยมีใจความระบุว่า อนุสนธิคำสั่ง ศธ.ที่ สป. 1214/2561 ลงวันที่ 13 ส.ค.2561 มอบหมายให้นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น เนื่องจากนางวัฒนาพรได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทาง การศึกษา จึงให้นางวัฒนาพรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และให้ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการ ศธ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา อีกตำแหน่งหนึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เลขาธิการคุรุสภาผู้ตรวจราชการ ศธ.ธนุ วงษ์จินดารองปลัด ศธ.วัฒนาพร ระงับทุกข์กระทรวงศึกษาธิการข่าววันนี้การศึกษา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้