ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ค้านประกาศ ก.พ.อ.ขอตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ มธ.ยื่นชะลอการใช้-ตั้งคณะแก้ไข

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์30 มิ.ย. 2563 08:11 น.
  SHARE  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนศรีอยุธยา รศ.ดร.ธีระ สินเดชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนคณาจารย์ ยื่นหนังสือถึง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.เรื่อง ขอคัดค้านประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2563 โดยเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากประกาศฉบับดังกล่าวว่า ประกาศดังกล่าวไม่มีบทเฉพาะกาล ทำให้คณาจารย์ที่เสนอยื่นผลงานตามเกณฑ์เดิมได้รับความเดือดร้อน, การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวน และระดับคุณภาพของผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ด้วยการเพิ่มจำนวนและระดับคุณภาพผลงาน ทำให้ลดแรงจูงใจในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคณาจารย์ โดยเฉพาะระดับ รศ. และ ศ., การจำกัดการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ รศ.และ ศ. ทำให้การเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้ในการยื่นของตำแหน่งอีกต่อไป, การยกเลิกสัดส่วนการมีส่วนร่วมที่เป็นร้อยละออกไป ไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทและการตีความ และการกำหนดให้การเผยแพร่ผลงานวิจัย จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติที่ ก.พ.อ. กำหนดนั้น เป็นความไม่เข้าใจความเป็นจริงของสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในสาขาดังกล่าว อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลในระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ.กำหนด ทั้งนี้ ควรชะลอการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว และแก้ไขให้ขยายบทเฉพาะกาล 3 ปี ให้คณาจารย์ได้มีเวลาเตรียมตัว ทั้งตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พิจารณาปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. ฉบับเดิม และให้คณาจารย์ยอมรับก่อนบังคับใช้จริง

  ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า ตนได้หารือกับ รศ.ดร.ธีระ แล้ว ทำให้ได้ทราบถึงข้อจำกัดหลายประการของประกาศฉบับนี้ และได้สั่งการให้มีการประชุม ก.พ.อ. นัดพิเศษภายในวันที่ 3 ก.ค.นี้เพื่อหาทางแก้ไขข้อจำกัด ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละสาขาวิชา และโดยเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและคณาจารย์ทุกคน ซึ่งตนเห็นว่าการขอตำแหน่งทางวิชาการมีหลักการ 2 ข้อคือ 1.สอดคล้องกับประเด็นสำคัญเร่งด่วนของประเทศและแข่งขันกับโลก 2. มีความเข้มข้นทางวิชาการ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในแต่ละสาขาวิชา.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์กระทรวงการอุดมศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประกาศ ก.พ.อ.ข่าววันนี้การศึกษา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้