ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปัญหารถบรรทุก (2)

  สหบาท30 มิ.ย. 2563 05:01 น.
  SHARE

  ปัจจุบัน พ.ร.บ.ทางหลวง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

  กำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อต้องรวมไม่เกิน 50.5 ตัน จากเดิมที่เคยอนุญาตให้บรรทุกได้ถึง 58 ตัน

  สารนิพนธ์ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหารถบรรทุกขนส่งดินอย่างยั่งยืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวงนครปฐม” ที่ พ.ต.ต.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ศึกษาพบว่า หากปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ บรรดาผู้ประกอบกิจการอ้างจะไม่เหลือกำไร

  ยกเหตุผลรถบรรทุกสมัยใหม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า ทำให้บรรทุกดินได้น้อยลง ต้นทุนต่อเที่ยวสูงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากให้เพิ่มเป็น 55-60 ตัน ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงเดิม

  เมื่อผู้ประกอบการต้องบรรทุกต่ำกว่า 50.5 ตัน หากเกินเพียงแค่หน่วยเดียวถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย กลายเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องจับกุม

  ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน ไม่รวมถึงข้อกำหนดของภาครัฐอื่นๆที่มีเป็นจำนวนมาก

  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับพนักงานขับรถบรรทุกต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่เป็นการเฉพาะ และต้องสะสมประสบการณ์ในการเอารถเข้าหน้างานจากบ่อดิน ตลอดจนขับรถเอาดินลงสถานที่ปลายทาง เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหาพนักงานขับรถบรรทุกลำบาก

  บ่อยครั้งที่พนักงานขับรถประสบอุบัติเหตุจากการขับไปชนคู่กรณี และที่ตำรวจพบบ่อย คือ การขับเร็วเพื่อทำรอบ ขาไปจะเลือกตามถนนเส้นรองเพื่อหลบหลีกเจ้าหน้าที่ แต่เวลากลับจะมาตามถนนเส้นใหญ่ บางคันตรวจพบ ขับโดยประมาทหวาดเสียว เช่น ขับส่ายไปส่ายมา แช่ขวา หรือบีบแตรเสียงดัง

  แม้ปัญหาส่วนบุคคลของพนักงานขับรถ ถ้าตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสจากภาคประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์จนสามารถสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดได้

  ผู้ประกอบการต้องร่วมรับผิดชอบในการเสียค่าปรับ หรือดำเนินคดีในชั้นศาล

  ทำให้ผู้ประกอบการบางราย “ตัดความรำคาญ” ด้วยการยอมจ่ายเบี้ยบ้ายรายทาง.

  สหบาท

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ส่องตำรวจสหบาทรถบรรทุกพ.ร.บ.ทางหลวงน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อรถบรรทุกสิบล้อรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

  คุณอาจสนใจข่าวนี้