ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เลขที่ 1 วิภาวดีฯ : มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา

  เพลิงพยัคฆ์6 มิ.ย. 2563 05:01 น.
  SHARE

  นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ทำพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน 3 คัน ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอำเภอที่มีขนาดเล็ก ห่างไกลจากตัวเมือง อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

  มีปริมาณประชากรในพื้นที่ที่ดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก แต่รถพยาบาลไม่เพียงพอ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ซึ่งสร้างใหม่จำเป็นต้องมีรถพยาบาลใช้รับส่งและดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น การมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อรองรับการออกช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ห่างไกล

  มีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า รวมถึงโรงพยาบาลที่ต้องเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19

  ตามมาตรฐานในการส่งต่อเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ โรงพยาบาลที่มีทั้งผู้ป่วยภายในประเทศและส่งต่อข้ามแดนประเทศมาเลเซีย รถพยาบาลฉุกเฉินที่ทางมูลนิธิฯ ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง เครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตขั้นสูงการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ AED และเครื่องช่วยหายใจ

  ส่งต่อคนไข้ได้ในระยะไกล

  เป็นรถพยาบาลที่มีความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถพยาบาล มีการยึดตรึงและผ่านการทดสอบการชนหรือแรงกระแทก ตามมาตรฐานรถพยาบาลปลอดภัยของทวีปยุโรป พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องมือแพทย์ประจำรถพยาบาล

  การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ นายวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือทุกชีวิต

  เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีความพร้อม โดย มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านสาธารณสุข ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

  เป็นประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย

  ลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้น.

  “เพลิงพยัคฆ์”
  pluengpayak@thairath.co.th 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เลขที่1 วิภาวดีฯเพลิงพยัคฆ์มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภารถพยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉินเอมอร ศรีวัฒนประภาโควิด-19

  คุณอาจสนใจข่าวนี้