เจ้าหนี้ไลฟ์สด หรือโพสต์ทวงหนี้ ผิด พ.ร.บ.ทวงหนี้ หรือไม่

ข่าว

เจ้าหนี้ไลฟ์สด หรือโพสต์ทวงหนี้ ผิด พ.ร.บ.ทวงหนี้ หรือไม่

ทนายเจมส์

2 มิ.ย. 2563 05:01 น.

บันทึก

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้กระทำความผิดจนถูกฟ้องในลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการไลฟ์สดหรือโพสต์ทวงหนี้ลูกหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ หรือสามารถทำให้แพร่หลายได้เป็นจำนวนมาก

ข้อเท็จจริงโดยย่อ เมื่อปี 2561 มีแฟนเพจติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือจากผมครับ เนื่องจากถูกฟ้องในคดีหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา และในข้อหาทวงถามหนี้ในลักษณะประจานลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ และเรียกค่าเสียหายในส่วนแพ่ง สาเหตุเกิดจากเจ้าหนี้ทำการไลฟ์สดผ่าน Facebook ของตัวเองในขณะทวงหนี้ ลูกหนี้จึงไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ ต่อมาพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา และข้อหาทวงหนี้ในลักษณะประจานลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

จากการสอบข้อเท็จจริงของผม การที่เจ้าหนี้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ของตัวเองในขณะทวงหนี้ ทำให้เพื่อนๆ ในเฟซบุ๊กของเจ้าหนี้เห็นและได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ประกอบกับมีคำพูดที่เป็นการใส่ความลูกหนี้ด้วย ดังนั้น แม้จะเป็นหนี้กันจริงก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าว ทำให้ลูกหนี้เสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง เจ้าหนี้จึงมีความผิดในข้อหาหมิ่นประมาท แต่จะเป็นการหมิ่นประมาทมาตรา 326 หรือจะเป็นการหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา มาตรา 328 ตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์อีกครั้ง

ส่วนข้อหาทวงถามหนี้ โดยประจานลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นั้น ผมเห็นว่าการกระทำในส่วนนี้ ไม่เป็นความผิดครับ เนื่องจากเจตนารมณ์ในการร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นั้น จะนำไปบังคับใช้กับเจ้าหนี้ที่ประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้เป็นปกติธุระ หรือผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทวงถามหนี้ ซึ่งมีพฤติการณ์งานทวงหนี้โหด ทำให้ลูกหนี้หรือคนใกล้ชิดของลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง แต่ไม่ได้มีเจตนารมณ์ให้นำพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปบังคับใช้กับเจ้าหนี้ ซึ่งไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้เป็นปกติธุระ เช่น พี่น้องยืมเงินกัน เพื่อนๆ ยืมเงินกัน หรือ นายจ้างลูกจ้างยืมเงินหรือเบิกเงินล่วงหน้า เป็นต้น

โดยพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ ได้กำหนดคำนิยามคำว่า “ผู้ให้สินเชื่อ” หรือ “ผู้ทวงถามหนี้“ ไว้ในมาตรา 3 อย่างชัดเจน “ผู้ทวงถามหนี้” หมายความว่า เจ้าหน้ีซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหน้ีอื่น ซึ่งมีสิทธิรับชําระหนี้อันเกิดจากการกระทําที่เป็นทางการค้าปกติ หรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับมอบอํานาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอํานาจจาก ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

“ผู้ให้สินเชื่อ” หมายความว่า
(1) บุคคลซึ่งให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือ
(2) บุคคลซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อต่อไปทุกทอด

คดีนี้ ผมอาสาขอเป็นทนายความให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ เพื่ออยากให้เป็นคดีตัวอย่าง โดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีอาญา การพิจารณาพยานหลักฐานหรือการตีความกฎหมายนั้น จะต้องพิจารณาโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องมารับโทษทางอาญา และป้องกันมิให้นำกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไปใช้ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยเป็นเวลา 8 เดือน และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี ในส่วนของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ ปรับ 15,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งอีกเป็นเงิน 15,000 บาท

ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ผมในฐานะทนายจำเลยมิอาจเห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้โปรดเมตตาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยเห็นว่าการกระทำของเจ้าหนี้ เป็นเพียงการหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ปรับเป็นเงิน 6,000 บาทในส่วนของความผิดข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา และความผิดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 15,000 บาท

สุดท้ายนี้ ต้องรอลุ้นว่า พนักงานอัยการจะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ ส่วนจำเลยขอน้อมรับในคำตัดสินของศาลอุทธรณ์แล้ว ไม่ฎีกาต่อ การตัดสินใจจะให้ใครยืมเงินนั้น นอกจากจะพิจารณาจากเหตุผล หรือความจำเป็นในการขอยืมเงินแล้ว อาจจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าหากลูกหนี้ไม่คืนเงินจะทำอย่างไรต่อไป และควรจะถามลูกหนี้ด้วยว่า จะมีช่องทางนำเงินมาคืนอย่างไร ทางเดียวของเจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิทางศาลเท่านั้น การไลฟ์สด การโพสต์ข้อความทวงถามหนี้หรือประจานลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ของท่านเป็น “ลูกหนี้หัวหมอ” ท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแบบคดีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Instagram : james.lk

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!
03:11

เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 22:25 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์