ไลฟ์สไตล์
100 year

ส่องตำรวจ : ช่วยสมาชิกสหกรณ์

สหบาท
1 มิ.ย. 2563 05:02 น.
SHARE

น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด มีประกาศแจ้ง เรื่อง “ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกช่วงวิกฤติโควิด-19”

ข่าวแนะนำ

หลังการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

การเข้าช่วยเหลือด้านการเงินเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างยิ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จึงกำหนดโครงการดังกล่าว โดยมีมาตรการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกที่มี “หนี้เงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์” ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นหนังสือแสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว ชุมนุมสหกรณ์จะงดส่งเก็บ “ยอดเงินต้น” ภายในเดือนที่สหกรณ์สมาชิกยื่นหนังสือแสดงความจำนง

แต่ไม่อนุมัติให้ผ่อนผันงวดชำระหนี้ได้เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ส่วนกรณีสมาชิกสมทบประสงค์จะงดส่งเงินงวดชำระหนี้ในสัญญาเฉพาะยอดเงินของงวดชำระหนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2563 ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันแล้ว ชุมนุมสหกรณ์จะปรับ ลดดอกเบี้ยคงเหลือในอัตราร้อยละ 5 ต่อไปในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกสมทบประสงค์จะงดส่งเงินต้นงวดชำระหนี้ได้นั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ หรือคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด หรือประธานกรรมการ

หากเดือนนั้นไม่มีนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์จะนำเรื่องขอผ่อนผันเสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายไป

อย่างน้อยทำให้ลูกหนี้สหกรณ์ตำรวจทั่วประเทศหายใจโล่งไปได้ระยะหนึ่ง.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสหบาทตำรวจสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการตำรวจโควิด-19ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:55 น.