กสศ.จับมือ เปิดแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” รายได้ไม่หักใช้จ่าย

ข่าว

กสศ.จับมือ เปิดแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” รายได้ไม่หักใช้จ่าย

ไทยรัฐออนไลน์

6 พ.ค. 2563 07:25 น.

บันทึก

กสศ.จับมือ พันธมิตร เปิดแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” อนาคตทลายกำแพงลดความเหลื่อมล้ำ อย่างมีขั้นตอน รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับ นร.ทุนเสมอภาคใน ร.ร.สังกัด สพฐ.

วันที่ 5 พ.ค. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กสศ. โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และแพลตฟอร์มเจดีเซ็นทรัล ที่ต้องการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurial Skill) ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการตลาดวาดฝัน โดย กสศ.สนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อนำออกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของเจดีเซ็นทรัล โดยรายได้จากการจำหน่ายจะไม่หักค่าใช้จ่าย ทั้งหมด จะมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปต่อยอดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีขั้นตอน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

ดร.ไกรยส ภัทราวาส รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า แนวคิดความร่วมมือดังกล่าว กสศ. ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ก่อนที่จะเกิด COVID-19 จึงได้ปรับกิจกรรมให้น้องๆ ได้ทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบสไกป์มาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้น้องนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ต้องการให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น หรือเป็นโมเดลต้นแบบของการสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสามารถประสานความร่วมมือร่วมกันได้ แม้จะมีหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้น แต่ทุกภาคส่วนในสังคม ล้วนช่วยสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ 

“แคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในภาวะวิกฤติ ที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพไปสู่อาชีพบนแพลตฟอร์มใหม่ โดยเจดีเซ็นทรัลผู้มีความเชี่ยวชาญและมีช่องทางด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายออนไลน์ มาสร้างโอกาสให้นักเรียนจากต่างจังหวัดได้ร่วมพัฒนาสินค้าจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน โดยนักเรียนจากโรงเรียนที่มีความพร้อมมาร่วมสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบสินค้า การวางกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับออกจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เจดีเซ็นทรัล ซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า จะคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการครั้งนี้ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน พิจารณาจาก 1. ยอดขายและระยะเวลาที่ใช้ในการขาย 20 คะแนน 2. ผลกำไร 20 คะแนน 3. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 4. กระบวนการทำงาน 20 คะแนน 5. ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม 20 คะแนน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ประเด็นสำคัญผลแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือสังคมแห่งความเสมอภาคที่เด็กทุกคนต่างได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่มีเด็กคนไหนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงลำพัง” รองผู้จัดการ กสศ. กล่าว 

นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด JD CENTRAL กล่าวว่า JD CENTRAL รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ในครั้งนี้ เพราะเป็นโครงการที่มีความตั้งใจ แนวคิด และวิธีการทำงาน ที่มุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมีขั้นตอน และเป็นรูปธรรม โดยสินค้าที่ได้รับมาจากทั้ง 10 โรงเรียนถือเป็นสินค้าที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการนำสิ่งของในชุมชนมาแปรรูป พัฒนา และต่อยอดความคิด ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (Value Added) ได้ดีมาก JD CENTRAL เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทย และประสิทธิภาพการจัดการในโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ครั้งนี้ และพร้อมจะเป็นเวทีเปิดกว้างให้เยาวชนไทยได้มาร่วมกันเรียนรู้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง JD CENTRAL คาดหวังว่า กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นกำลังใจในการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนไทย 

ทั้งนี้ สินค้าจากไอเดียสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ จะถูกจำหน่ายแบบพิเศษสุด (Exclusive) บนแพลตฟอร์ม JD CENTRAL โดยสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ www.jd.co.th หรือดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน JD CENTRAL ได้จากทั้ง Play Store และ Apple Store จึงขอเชิญชวนเข้ามาร่วมรับชมช้อปใจ” จำหน่าย 10 ผลิตภัณฑ์ 5 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63 บนแพลตฟอร์ม สุดยอดสินค้าไอเดียสร้างสรรค์ นำร่องสร้างอาชีพ สู่สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตของน้องๆ ทั้ง 10 โรงเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.-5 มิ.ย. 63 โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายมีเพียงอย่างละ 100 ชิ้นเท่านั้น.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เผยภาพวงจรปิดนาที รถบัสคณะพยาบาล ทับ นักศึกษาแพทย์ดับคาสามแยกใน มข.
00:30

เผยภาพวงจรปิดนาที รถบัสคณะพยาบาล ทับ นักศึกษาแพทย์ดับคาสามแยกใน มข.

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11:40 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์