มจพ.ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ หนุนทางการแพทย์สู้โควิด-19

ข่าว

มจพ.ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ หนุนทางการแพทย์สู้โควิด-19

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

6 พ.ค. 2563 05:01 น.

ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ และทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบหน้ากาก Face Shield 40,000 ชิ้น ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อมอบส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ให้ทุนสนับสนุน.

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของไทยในการต่อสู้กับโรคร้าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะผู้บริหารร่วมแจกหน้ากากให้กับผู้นำชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปแจกคนในชุมชนให้ป้องกันไวรัสที่กำลังระบาด.
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะผู้บริหารร่วมแจกหน้ากากให้กับผู้นำชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปแจกคนในชุมชนให้ป้องกันไวรัสที่กำลังระบาด.

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19 มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยนำนวัตกรรมต่างๆเป็นตัวช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมผู้วิจัย มอบตู้อบฆ่าเชื้อรังสียูวี ให้แก่ รพ.ราชวิถี 9 เครื่อง.
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมผู้วิจัย มอบตู้อบฆ่าเชื้อรังสียูวี ให้แก่ รพ.ราชวิถี 9 เครื่อง.

นวัตกรรมบางชิ้นได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ฯลฯ และความร่วมมือกับภาครัฐ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ฯลฯ

“หน่วยงานเหล่านี้เข้ามาช่วยทดสอบนวัตกรรมเพื่อให้ใช้ได้จริง และผ่านการตรวจตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผ่านการรับรองจาก อย. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสามารถในการใช้นวัตกรรมได้จริง ลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มความปลอดภัยให้กับแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19” ศ.ดร.สุชาติ กล่าว

ศ.ดร.สุชาติ เปิดเผยอีกว่า ทุกๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ช่วยกันผลิตนวัตกรรม ประกอบด้วย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. นำผลงาน “หน้ากากเสริมแผ่นกรองเส้นใยนาโน” เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน มจพ. 1,000 ชิ้น มอบให้กับ รพ.รามาธิบดี

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบห้องความดันลบใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ให้กับ รพ.ภาคเหนือ และชายแดนใต้.
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบห้องความดันลบใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ให้กับ รพ.ภาคเหนือ และชายแดนใต้.

มีประสิทธิภาพกรองฝุ่นและละอองที่อนุภาคเล็กกว่า 0.5 ไมครอน ได้ถึง 96.55% และเป็นหน้ากากผ้าเสริมด้วยแผ่นกรองที่ผลิตจากเส้นใยนาโนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประดิษฐ์คิดค้น “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี” มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลน และ N95 อบซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย มอบตู้อบฆ่าเชื้อรังสียูวีให้แก่ รพ.ทหารผ่านศึก จำนวน 2 เครื่อง.
รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย มอบตู้อบฆ่าเชื้อรังสียูวีให้แก่ รพ.ทหารผ่านศึก จำนวน 2 เครื่อง.

ได้ส่งมอบให้กับ รพ.วชิรพยาบาล 5 เครื่อง รพ.ราชวิถี 9 เครื่อง รพ.ภูมิพล 2 เครื่อง รพ.ทหารผ่านศึก 2 เครื่อง พร้อมทั้งผลิต “เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากาก” มอบให้กับกองพิสูจน์หลักฐาน สตช. จ.นนทบุรี จ.นครราชสีมา และชุมชนหลังมหาวิทยาลัย ชุมชนยิ้มประยูร ชุมชนสวนรื่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ผลิต “หน้ากาก Face Shield” ตามมาตรฐานและรับรองโดย อย. 40,000 ชิ้น ให้แก่ สภากาชาดไทย, รพ.จุฬาฯ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

ประดิษฐ์คิดค้น “ตู้ตรวจโควิด-19” เป็นตู้ความดันบวก (Positive pressure) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และพันธมิตร ส่งมอบตู้ตรวจโควิด-19 ความดันบวก แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และพันธมิตร ส่งมอบตู้ตรวจโควิด-19 ความดันบวก แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร.

นอกจากนี้ยังประดิษฐ์คิดค้น “เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก” มีประสิทธิภาพสำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่นๆที่มีระบบ 2 ห้องเผาไหม้ เตรียมส่งมอบให้ รพ.เพชรบูรณ์ รพ.สิรินธร รพ.เจ้าพระยายมราช และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ฯลฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ประดิษฐ์คิดค้น “ข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบแรงดันบวกพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงจากหน้ากากดำน้ำชนิดเต็มใบ (mini PAPR)” ขึ้น

เพื่อทดแทนหน้ากาก PAPR ชนิดคลุมเต็มศีรษะ มีประสิทธิภาพการทำงานทัดเทียมกับประสิทธิภาพของ PAPR ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ส่งมอบ รพ.วชิรพยาบาล 50 ชุด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ผลิต “กล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผู้ป่วย” ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มอบให้กับสถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมนักวิจัย มอบข้อต่อและหน้ากาก ให้แก่ รพ.วชิรพยาบาล 50 ชุด.
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมนักวิจัย มอบข้อต่อและหน้ากาก ให้แก่ รพ.วชิรพยาบาล 50 ชุด.

นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างการผลิตประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้สามารถใช้ได้เมื่อสถานการณ์โควิดกลับสู่สภาวะปกติ

อาทิ โครงการพัฒนา หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีพลาสมา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการฆ่าเชื้อ โดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ ใช้ในห้องผ่าตัดในสภาวะที่มีการแพร่เชื้อแบบแอร์บอร์น ออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ เพื่อนำส่ง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ คณะวิศวฯ ทำเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็กนำส่ง รพ.
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ คณะวิศวฯ ทำเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็กนำส่ง รพ.

“มหาวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันผ่านวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกัน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานสาธารณสุขใดต้องการนวัตกรรมของ มจพ.สามารถเข้าดูและติดต่อตามคณะต่างๆได้ที่ www.kmutnb.ac.th” ศ.ดร.สุชาติ กล่าวในที่สุด

นับเป็นอีกสถาบันการศึกษาของไทยที่ได้ผลิตนวัตกรรมขึ้นสู้ภัยโควิด-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน.

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  ส่องผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในอดีตใครได้คะแนนเท่าไรกันบ้าง
  05:49

  ส่องผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในอดีตใครได้คะแนนเท่าไรกันบ้าง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:13 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์