สกู๊ปหน้า 1 : ศาสนิกชนผนึกสู้โควิด เปลี่ยนวิถีพิธีศาสนกิจ

ข่าว

สกู๊ปหน้า 1 : ศาสนิกชนผนึกสู้โควิด เปลี่ยนวิถีพิธีศาสนกิจ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 พ.ค. 2563 05:01 น.

  บันทึก

  เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” มีความสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า “ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน” มาบรรจบกันในวันนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยมักนิยมออกไปร่วมกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียนที่วัดกันเป็นประจำทุกปี

  ในปีนี้ “วันวิสาขบูชา” ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนจำเป็นต้อง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตามมาตรการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับสู้โควิด-19 ในการ เน้นให้อยู่บ้านเป็นหลัก เพื่อสกัดกั้นผู้คนออกมาสัญจรรวมตัวกัน ป้องกันการระบาดโรคร้ายแรงนี้

  ทำให้ “กระทรวงวัฒนธรรม” ออกประกาศเรื่อง...แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการระบาด โควิด-19 ลงวันที่ 1 เม.ย.2563 เข้มงวด ให้มีการงดหรือเลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีทางศาสนา ที่เป็นการรวมคนหมู่มากออกไปก่อน ตามมาตรการรัฐบาล

  กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องจัดงานได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ในการจัดกิจกรรม “วันวิสาขบูชาปีนี้” ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม...โดยการ “งดจัดกิจกรรมทางศาสนา” ที่ท้องสนามหลวง

  อีกทั้งยังร่วมกับมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกแนวทางข้อปฏิบัติ...ขอให้สวดมนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ผ่านทางออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียที่บ้าน แต่วัดสามารถประกอบพิธีทางศาสนาเฉพาะพระสงฆ์ได้โดยเว้นระยะห่างกัน

  และจะมีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาออนไลน์ ในวันที่ 6 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป จากวัดประยุรวงศาวาส ในเวลา 17.30 น. จากวัดสุทัศนเทพวราราม

  ในส่วนของ...“สำนักพระราชวัง” ก็จะจัดพิธีจุดเทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม...

  การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาปีนี้ สิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บอกว่า มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัด ทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

  ในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา...ในวันที่ 6 พ.ค.นี้ โดยกำหนดแนวทางขอให้แต่ละวัดปฏิบัติตัวตามปกติตามกิจของสงฆ์ ไม่ต้องเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม แต่หากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้วัดต้องการมาร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ รับพร ก็สามารถทำได้...

  แต่ว่า...“พระสงฆ์และประชาชน” ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การตักบาตรให้ใช้วิธีการนำปิ่นโตไปวัด ถวายภัตตาหารผ่านทางปิ่นโตแทนการตักบาตร ซึ่งวัดต้องจัดสถานที่ ในการรับประเคน ด้วยการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ไม่ต้องให้คนมารุมกันประเคน

  ส่วนการนั่งรับพร นั่งฟังเทศน์ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเว้นระยะ 1.30-2 เมตร ที่สำคัญต้องจัดในสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกด้วย

  “ขอให้แต่ละวัดไม่ต้องเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำบุญที่วัด เพราะยังต้องมีมาตรการป้องกันคนมารวมตัวกันอยู่เช่นเดิม เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ประชาชนสามารถปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาที่บ้านได้”

  ส่วนผู้ที่ต้องการทำบุญ...ในหลายวัดมีบัญชีธนาคาร ให้โอนเงินทำบุญผ่านออนไลน์กันได้อย่างสะดวกขึ้น ไม่ต้องไปวัดด้วยซ้ำ หากสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ในแต่ละวัด...

  ประเด็น...ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ของศาสนาอื่น ก็มีการจัดมาตรการทำความสะอาดสถานที่ สวมใส่หน้ากากในศาสนสถาน รวมทั้งงดจัดกิจกรรมทางศาสนาวันสำคัญเช่นกัน แต่ละ “ศาสนา” ต่างมีการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการของ “ภาครัฐบาล” ที่ออกประกาศมาก่อนนี้...

  เริ่มจาก...“สำนักจุฬาราชมนตรี” ออกแถลงการณ์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า...ขอความร่วมมือมุสลิมทุกคนหลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ สวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้น

  สําหรับศาสนสถานมัสยิด หมั่นทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอบ่อยกว่าปกติ หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล การจัดค่ายอบรม เยาวชน การจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน งดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม งดการอาบน้ำละหมาดในบ่อน้ำหรืออ่างใหญ่ร่วมกัน เป็นต้น

  ส่วน...“คริสตจักรหลายแห่งในประเทศไทย” ออกประกาศยังสมาชิกเกี่ยวกับมาตรการลดการระบาด ไวรัสโควิด-19 เช่นกัน ในเรื่องการงดจัดกลุ่มแคร์ตามบ้าน และการงดการนมัสการที่คริสตจักรในวันอาทิตย์...

  ตั้งแต่เรื่องการงดจัดกลุ่มแคร์ตามบ้าน หลังจากที่ทีมศิษยาภิบาล และทีมธรรมกิจได้ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด-19 ทางทีมผู้นำเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเจ้าของบ้าน และสมาชิกแคร์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงเสนอมาตรการดังต่อไปนี้...

  ให้งดจัดกลุ่มแคร์ทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย หากปรารถนาจะจัดแคร์ ทางทีมผู้นำขอเสนอให้จัดแคร์ผ่านระบบ social media เช่น line-live, VDO call เป็นต้น

  เรื่องการงดการนมัสการที่คริสตจักรวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศแถลงไปนั้น จะไม่มีการนมัสการที่คริสตจักรตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
  ส่วนการถวายเงิน สมาชิกสามารถถวายโดยการโอนไปที่บัญชีของคริสตจักรนั้น

  และมีการ live สดการนมัสการ และเทศนาผ่าน Facebook ใน การร่วมชมเทศนา และนมัสการพระเจ้าทางออนไลน์ เพื่อลดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ก่อนหน้านี้...“สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ก็มีหนังสือประกาศเรื่อง การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ มีสาระสำคัญ...ตามคณะรัฐมนตรี มีมติเข้มข้นป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ที่คนมารวมตัวกัน เบียดเสียดใกล้ชิดกัน ตั้งแต่ 18-31 มี.ค.2563 ตามความที่ทราบแล้ว

  เห็นว่า...การนมัสการ สรรเสริญพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นศาสนพิธีทางจิตวิญญาณ ที่คริสต์ศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างยาวนาน ดังนั้นจึงสมควร ปฏิบัติศาสนพิธีและศาสนกิจในวันอาทิตย์ โดยร่วมมือกับทางภาครัฐ

  ในการมีมาตรการระวังป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวทาง กล่าวคือ...

  โดยให้คริสตจักรทุกแห่ง “ยึดเจตนารมณ์” และประกาศรัฐบาลเป็นที่ตั้ง หลีกเลี่ยง ไม่ทำให้การนมัสการพระเจ้าเป็นเพียงกิจกรรมทางศาสนา ที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดคนกลุ่มใหญ่ที่ใกล้ชิด สัมผัสกัน กินดื่ม และออกกำลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องยาวนาน

  ซึ่งให้มีมาตรการลดอัตราความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ให้มีมาตรการทางเลือกตามที่คริสตจักรแต่ละแห่งเลือกปฏิบัติตามที่เห็นเหมาะสมให้บรรดาผู้สมัครใจมานมัสการที่โบสถ์จำนวนหนึ่ง และให้อีกจำนวนหนึ่งดูการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้าน หรือให้มีแต่การถ่ายทอดสดจากคริสตจักรโดยสมาชิกอยู่ที่บ้านร่วมนมัสการผ่านการถ่ายทอดสด

  ขณะที่...“วัดพระศรีมหาอุมาเทวี” (วัดแขก สีลม) ของผู้นับถือพราหมณ์ฮินดู (นิกายศักติ) คณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี...เห็นสมควรปิดการเข้าสักการะ และการร่วมศาสนพิธีต่างๆเป็นการชั่วคราว

  ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีความ เปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งผ่านทางเพจ Hindu Meeting (Fan Page) อีกครั้ง

  ทั้งหมดนี้...เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆของทุกคน...ทุกศาสนา ต่างผนึกพลังร่วมแรง...ร่วมใจกันในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อลดความตระหนก...

  สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  หอยทอดสูตรเด็ด 1 ปีขายแค่ 3 เดือนเท่านั้น
  02:15

  หอยทอดสูตรเด็ด 1 ปีขายแค่ 3 เดือนเท่านั้น

  ApplicationMy Thairath

  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13:11 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์