ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  หมู่บ้านสวนครัวน้ำหยด พืชผสมผสาน สู้ภัยแล้ง

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์9 เม.ย. 2563 07:01 น.
  SHARE

  พื้นที่แปลงนกยูง บ้านกอก ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถือกำเนิดขึ้นในปี 2562 โดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ได้จัดสรรให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่ทำกินคนละ 2 งาน จำนวน 40 หลังคาเรือน แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ห่างไกลจากแหล่งน้ำ มีบ่อบาดาลเพียง 2 บ่อ ทำให้ชาวบ้านประสบปัญหาน้ำกิน น้ำใช้ เพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้

  แต่จากการหารือกันระหว่างชาวบ้านกับ ส.ป.ก. นำระบบน้ำหยดมาส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมนำปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำ พร้อมกับวางแผนการผลิต เน้นปลูกพืชที่ตลาดต้องการแบบผสมผสาน และการทำปฏิทินการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต่อเนื่อง และตรงตามความต้องการของตลาดที่เกษตรกรจะนำผลผลิตไปขาย

  โดยเกษตรกรจะเป็นผู้ออกค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบสวนครัวน้ำหยดประมาณ 1,000-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดแปลง ค่าเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และเตรียมแปลงเอง ส่วน ส.ป.ก.สนับสนุนด้านองค์ความรู้ระบบสวนครัวน้ำหยด และแนะนำควบคุมดูแลการติดตั้งระบบให้กับเกษตรกร

  ณพงศ์ วะสูงเนิน ประธานชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่แปลงนกยูง เผยว่า จากการดำเนินการโครงการพบว่าเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักในพื้นที่ว่างภายในแปลงที่พักอาศัยได้อย่างได้ผล พืชผักเจริญงอกงามดี พืชได้น้ำสม่ำเสมอ เพราะเป็นระบบให้น้ำเฉพาะราก ประหยัดแรงงาน เปิดให้น้ำแต่ละครั้งใช้เวลา 10-30 นาที ทำให้ใช้น้ำน้อยแค่ 50 ลบ.ม.ต่อฤดูกาลผลิต 100 วัน แถมค่าใช้จ่ายมีแค่ค่าไฟสูบน้ำแค่ 200 บาท ต่อฤดูกาลผลิตเท่านั้น โดยผลผลิตนอกจากนำมาใช้บริโภคภายในครัวเรือน บางส่วนยังส่งขายให้กับชุมชนและตลาดใกล้เคียง สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอย่างน้อยครัวเรือนละ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน

  แม้ปัจจุบันพื้นที่อื่นๆของประเทศจะประสบ ปัญหาภัยแล้ง แต่พื้นที่แปลงนกยูงนี้ยังคงสามารถปลูกพืชได้เจริญงอกงามได้ผลผลิตที่ดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6250-0949.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ณพงศ์ วะสูงเนินเกษตรกรรุ่นใหม่แปลงนกยูงหมู่บ้านสวนครัวน้ำหยดสู้ภัยแล้งเกษตรทฤษฎีใหม่บริหารจัดการน้ำเกษตร

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้