ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เปิดจุดผ่านแดน 4 แห่ง ให้คนไทยจากมาเลย์เข้าประเทศ ย้ำต้องมีใบรับรองแพทย์

  ไทยรัฐออนไลน์30 มี.ค. 2563 17:51 น.
  SHARE

  จากสถานการณ์โควิด-19 เปิดจุดผ่านแดนรวม 4 แห่ง ในจังหวัดสงขลา สตูล และนราธิวาส ให้คนไทยในมาเลย์กลับประเทศ ย้ำต้องมีใบรับรองแพทย์ และขอหนังสือรับรองการเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 15/2563 ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ข้อ 3 (5) ให้มีการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ผู้ที่มีสัญชาติไทยให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

  โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ จังหวัดสตูล สงขลา และนราธิวาส แจ้งว่า จะอํานวยความสะดวกให้คนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับเข้าไทยที่จุดผ่านแดน 4 แห่ง ได้แก่ 1.ท่าเรือตำมะลัง 2.วังประจัน 3.สะเดา และ 4.สุไหงโก-ลก

  ทั้งนี้ สำหรับคนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งสี่ด่าน ต้องมีเอกสารในการผ่านแดน ดังนี้

  1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง โดยในใบรับรองแพทย์ต้องระบุข้อความ “Fit to Travel” และมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ในขณะเดินทางผ่านแดน

  2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ออกให้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบล่วงหน้า

  ทั้งนี้ ผู้ไม่มีเอกสารทั้งสองรายการข้างต้น และหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบล่วงหน้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยโดยเด็ดขาด

  ซึ่งคนไทยในมาเลเซียที่มีใบรับรองแพทย์ Fit To Travel แล้ว สามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ โดยขอให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและ upload ใบรับรองแพทย์ Fit to Travel แบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/GYpnZ9bZCE8saJmK9

  หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลและส่งหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมลภายในกำหนดเวลา ดังนี้

  – สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันจันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 12.00 น. (เที่ยงตรง) ของแต่ละวัน จะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกัน

  – สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันจันทร์-พฤหัสบดี หลังเวลา 12.00 น. (เที่ยงตรง) ของแต่ละวัน จะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนเวลา 17.00 น. ของวันถัดไป

  – สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันศุกร์ หลังเวลา 12.00 น. (เที่ยงตรง) และในวันเสาร์-อาทิตย์ จะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์

  ผู้ไม่สะดวกขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยแบบออนไลน์ สามารถติดต่อขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ (ต้องนำใบรับรองแพทย์ Fit to Travel มาด้วย) ดังนี้

  – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.30-13.00 น. และ 14.00-15.30 น.

  – สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่ โทร. +6097430640 และ +60196675266

  – สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่ โทร. +60 12 391 4866

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 1. +60 17 700 4822 2. +60 11 1172 1963 3. +60 11 1160 8379

  ขณะที่บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา วันนี้ ยังคงมีรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้า-ออกระหว่างประเทศตามปกติ แต่ยังไม่พบคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า ประกาศดังกล่าวเพิ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ (29 มี.ค.) คนไทยที่ต้องการกลับคงอยู่ระหว่างการขอใบรับรอง หรือเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรน่าไฮไลต์ไวรัสโคโรนาด่านพรมแดนคนไทยในมาเลย์ใบรับรองแพทย์ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้