ข่าว
100 year

ยูนิเซฟจี้ยกระดับคุ้มครองเด็กจากโรคระบาด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์26 มี.ค. 2563 08:14 น.
SHARE

นายคอร์เนเลียส วิลเลียมส์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ เปิดเผยว่า องค์การยูนิเซฟได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กร Alliance (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action) จัดทำคู่มือสำหรับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ แก่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้ในการคุ้มครองเด็กในช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ องค์กร Alliance เสนอการประสานงานคุ้มครองเด็กให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 ยกตัวอย่างเช่น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเด็ก เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านความเสี่ยงต่างๆของเด็กในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการป้องกัน การเอาเปรียบและความรุนแรงทางเพศ รวมถึงวิธีการแจ้งเหตุอย่างปลอดภัย ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินถึงวิธีรับมือและรายงานความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ และการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง

นายคอร์เนเลียสกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีการทำงานเพื่อประเมินว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็กแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไรบ้าง การให้ความช่วยเหลือที่ตรงกลุ่มเป้าหมายแก่ครอบครัวต่างๆ และศูนย์ดูแลชั่วคราว ตลอดจนการจัดหาความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่เด็กและการดูแลตัวเอง โดยต้องสร้างความมั่นใจว่า การปกป้องและคุ้มครองแก่เด็กทุกคนต้องเป็นเรื่องที่นำมาพิจารณาเป็นสิ่งแรกในมาตรการการควบคุมโรคระบาด เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนายูนิเซฟการคุ้มครองเด็กAllianceความรุนแรงทางเพศข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed