ข่าว
100 year

ผลสำรวจความคิดเห็นชี้ วัยใสอยากเรียน มหาวิทยาลัยรัฐ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 มี.ค. 2563 09:35 น.
SHARE

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ศูนย์ได้สำรวจความคิดเห็น “วัยใสกับปัจจัยในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา” จากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพฯ 968 คน ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบัน ร้อยละ 28.66 ระบุตัวเอง ร้อยละ 22.80 ระบุเพื่อน/รุ่นพี่ สำหรับสื่อหรือช่องทางรับทราบข้อมูลในการตัดสินใจ ร้อยละ 38.03 ระบุโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 29.88 ระบุการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันที่สนใจเข้าศึกษา ร้อยละ 34.91 ระบุมหาวิทยาลัยรัฐเดิม ร้อยละ 21.06 ระบุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร้อยละ 20.66 ระบุมหาวิทยาลัยราชภัฏ สาขาที่สนใจ ร้อยละ 32.61 ระบุวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 29.83 ระบุวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียนต่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตการศึกษา

Most Viewed