ข่าว
100 year

ตั้งทีมเร่ง ก.ม.ลูกการศึกษาสงฆ์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 ก.พ. 2563 09:49 น.
SHARE

พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธาน

โดยที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มผู้แทนการปกครองคณะสงฆ์ระดับหน ทั้งหนกลาง หนใต้ หนเหนือ และหนตะวันออก ให้ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้มีสถานะเป็นระดับรองแม่กองธรรมฯ รองแม่กองบาลีฯ และรองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานเร่งสรุปการดำเนินการออกกฎหมายลูกประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระปริยัติธรรมพระเทพเวทีพล อาภากโรพระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสพระพรหมบัณฑิตข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้