ข่าว
100 year

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับสำนักงาน ป.ป.ส. THE NEXT DECADE, THE NEXT ONCB.

Advertorial27 ก.พ. 2563 06:01 น.
SHARE

ยาเสพติด ภัยคุกคามของสังคม เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกับการจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงใช้แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 28 หน่วย โดยบูรณาการแผน งบประมาณ และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล

กว่า 40 ปีในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด วันนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ก้าวไปสู่อีกขั้นภายใต้ แนวคิด “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับสำนักงาน ป.ป.ส.” THE NEXT DECADE, THE NEXT ONCB. โดยกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. บูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยภาคี
2. พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความก้าวหน้าที่จะพัฒนาหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. สร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อการทำงานเป็นทีม
5. มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชน

บุคลากรของ สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมที่จะเดินหน้า เพื่อเป้าหมายเดียวกัน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ แนวคิด “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับสำนักงาน ป.ป.ส.”

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยาเสพติดTHE NEXT DECADETHE NEXT ONCB.ปัญหาสังคมปัญหายาเสพติด

Most Viewed