ข่าว
100 year

มะขามศรีสะเกษ 1 พันธุ์ใหม่สายเปรี้ยว

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 ก.พ. 2563 06:15 น.
SHARE

กรมวิชาการเกษตรอวดมะขามเปรี้ยวพันธุ์ใหม่ศรีสะเกษ 1 ฝักใหญ่ เมล็ดน้อย เนื้อมาก ฝักดาบ โค้ง ยาว แกะเปลือกแยกเนื้อออกจากรกง่าย พร้อมกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรปีละพันกิ่ง

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ออกพันธุ์มะขามเปรี้ยว “ศรีสะเกษ” แนะนำให้เกษตรกรปลูกมาตั้งแต่ปี 2537 แต่การศึกษาวิจัยไม่ได้หยุดนิ่ง มีการรวบรวมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์และพัฒนาพันธุ์มะขามเปรี้ยวมาโดยตลอด เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีทรงพุ่มเป็นทรงกระบอกหรือทรงกลม เจริญเติบโตดี ติดฝักสม่ำเสมอ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะนำเดิม ฝักมีขนาดใหญ่ โค้งเล็กน้อย ยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม. เปลือกหนา ฝักไม่แตกง่าย มีปริมาณเนื้อมากกว่า 45%

ล่าสุด ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์มะขามเปรี้ยวพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า “ศรีสะเกษ 1” มีลักษณะเด่น ในระยะ 1-4 ปีแรก ให้ผลผลิตสูง ต้นละ 4.46 กก.ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ ที่ให้ผลผลิต 3.14 กก. และสูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ให้ผลผลิต 1.62 กก.

ให้ปริมาณเนื้อมากถึง 47% มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษที่ให้ปริมาณเนื้อ 43% และมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ให้ปริมาณเนื้อแค่ 41%

นอกจากนั้นยังมีฝักขนาดใหญ่ ยาวกว่า 15 ซม. ความหนาฝัก 1.99 ซม. มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ และมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ใน 1 กิโลกรัมมี 48 ฝัก ในขณะที่พันธุ์ศรีสะเกษมี 50 ฝัก และพันธุ์ท้องถิ่นมี 63 ฝัก

ลักษณะฝักพันธุ์ศรีสะเกษ 1 เป็นฝักดาบ ฝักยาว ค่อนข้างกลมและโค้งเล็กน้อย ทำให้สะดวกในการแกะเปลือกเพื่อแยกเนื้อออกจากรก ปริมาณเมล็ดน้อย โดยมีเมล็ด 23% ขณะที่พันธุ์ศรีสะเกษมีเมล็ด 29% พันธุ์ท้องถิ่นมีเมล็ด 28%

ขณะนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ มีต้นแม่พันธุ์อายุ 8 ปี จำนวน 20 ต้น พร้อมขยายพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิ่งต่อปี เกษตรกรสอบถามได้ที่ 0-4551-4581.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มะขามมะขามศรีสะเกษ 1พันธุ์มะขามมะขามเปรี้ยวมะขามพันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตรพันธุ์มะขามเปรี้ยวเกษตร

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้