ข่าว
100 year

ปันบุญ...เกษตรอินทรีย์ ดัชนีวัดความสุข ก.พลังงาน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ก.พ. 2563 07:15 น.
SHARE

“ทำนามีแต่ขาดทุน เราเลยผันชีวิตหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ใช้เวลา 5 ปี ถึงได้ผ่านกระบวนการและได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์มาตรฐานประเทศไทย Organic Thailand พร้อมกับก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปันบุญขึ้นมา ทำให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 1.5-2 หมื่นบาท สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แบบพออยู่พอกิน มีอาหารปลอดภัย ทำให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจสบาย”

สุจารี ธนสิริธนากร ประธานวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ บอกว่า วันนี้สินค้าจากกลุ่มฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนผลิตไม่ทัน...โดยมีตลาดรองรับ อย่างห้างแม็คโคร ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ งานแสดงสินค้า ตลาดท้องถิ่น และตลาดออนไลน์

อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ ไม่สามารถขยายการปลูกผักให้เพียงพอกับความต้องการได้ เพราะประสบปัญหาต้นทุนจากการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมารดผัก ตกบ่อละ 1 หมื่นบาท และค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท...จึงเสนอของบโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ด้วยการใช้โซลาร์เซลล์ดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแปลงผักของกลุ่ม

ประธานวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ตั้งความหวัง...เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดต้นทุนได้ จะสามารถขยายโครงการออกไปสู่ครอบครัวต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีก 10 กลุ่ม

และจะมีห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่เก็บผักก่อนกระจายออกสู่ตลาด จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้ามาทำมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้แน่นอน

ในขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า การรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการรวมตัวกันของเกษตรกรคนยากจนที่ทำนาประสบปัญหาขาดทุน หันมาปลูกผักปลอดสารพิษสามารถสร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัว

“กระทรวงพลังงานมีเงินจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุน เพื่อสูบน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ปลูกผักได้จากโครงการพลังงานชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยอดได้เร็วขึ้น และขยายการช่วยเหลือเกษตรกรให้มากขึ้น กระทรวงพลังงานยุคนี้เป็นยุคที่เอาหัวใจไปอยู่ที่พี่น้องประชาชน

ประโยชน์ทุกโครงการจะตกไปอยู่กับประชาชน ต่อไปนี้จะเอาทุกโครงการมาร้อยเรียงให้เห็นภาพว่า มีการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ ไปสร้างประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนเท่าไร ไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขว่าแต่ละปีใช้เงินไปเท่าไร ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นประโยชน์ความสำเร็จที่ประชาชนได้รับจริงๆ”

นับเป็นมิติใหม่ของการใช้จ่ายเงินภาครัฐ เอาผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ มาเป็นตัวชี้วัดผลงาน...หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วิสาหกิจชุมชนปันบุญวิสาหกิจชุมชนปันบุญเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์มาตรฐานประเทศไทยOrganic Thailandกระทรวงพลังงานเกษตร

Most Viewed