ข่าว
100 year

อว.พลิกโฉมอุดมฯ ตอบโจทย์ประเทศ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ม.ค. 2563 09:52 น.
SHARE

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อปฏิรูปอุดมศึกษาในแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยว่า อว.สนองนโยบายรัฐบาลด้วยการพลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยแนวใหม่ ที่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้มหาวิทยาลัยไทยหลุดจากกับดักหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ มี ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นประธาน

ผศ.ดร.รัฐชาติกล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 24 กำหนดให้ อว.จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งมีโจทย์วิจัยที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติและโลกได้

มีมหาวิทยาลัยขอเข้าร่วม 10 กว่าแห่ง 2.กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สร้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ เพื่อไปพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 15 แห่ง และ 3.กลุ่ม พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่จะยกระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยวิทยาการสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย มีมหาวิทยาลัยขอเข้าร่วม 35 แห่ง

ผศ.ดร.รัฐชาติกล่าวต่อว่า อว.จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่มด้วยระบบงบประมาณด้านการอุดมศึกษาตามมาตรา 45 (3) วงเงิน 10,250 ล้านบาท และมีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ University Transformation Advisory Committee (UTAC) เพื่อพิจารณาข้อเสนอจากมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 จะเน้น 7 กิจกรรม อาทิ ปฏิรูประบบบริหารจัดการ ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณ พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศให้เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปฏิรูปอุดมศึกษาพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยพีระพงศ์ ทีฆสกุลขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยงบประมาณพลิกโฉมมหาวิทยาลัยข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้