ข่าว
100 year

สุนัขจรจัดกัดรถ ใครรับผิดชอบ

ทนายเจมส์21 ม.ค. 2563 08:01 น.
SHARE

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาของสุนัขที่มักจะเข้ามากัด หรือทำลายรถยนต์ของท่าน หรือถูกสุนัขไล่กัดจนได้รับบาดเจ็บ เมื่อมีความเสียหายขึ้นแบบนี้ เจ้าของสุนัขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย แต่ในกรณีที่เป็นสุนัขจรจัด ซึ่งไม่มีเจ้าของ ผู้เสียหายจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากใคร

ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครับ ถ้าสุนัขถูกทำร้าย จะมีเจ้าของสุนัขออกมาแสดงตัวตน อ้างเป็นการทารุณกรรมสัตว์ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำทันที แต่ถ้าเป็นกรณีที่สุนัขไปทำลายทรัพย์สิน หรือทำร้ายผู้อื่น มักจะหาตัวเจ้าของสุนัขไม่พบ สุดท้ายก็จะอ้างว่าเป็นสุนัขจรจัด เพื่อปัดความรับผิดชอบ

ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยว่า เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรมปศุสัตว์ จะต้องรับผิดชอบในการจัดการดูแลสุนัขจรจัด ซึ่งสุนัขเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 เมื่อสุนัขจรจัดไปทำลายทรัพย์สิน หรือรุมกัดผู้อื่น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรมปศุสัตว์จึงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

เทียบเคียง คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด อ.1751/2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดการดูแลสุนัขจรจัด ซึ่งถือว่าสุนัขเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ 2535 สัตว์จำต้องมีเครื่องหมายประจำตัว เมื่อพบเห็นแล้วโดยไม่ปรากฏเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของรับคืนภายใน 5 วัน ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ ตามมาตรา 9 แต่ไม่ดำเนินการในการควบคุมสุนัขจรจัด เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ หรือเพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อ หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 67 และ มาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ให้ราชการผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับเอกชนผู้ฟ้องคดีนั้น

สุดท้ายนี้ เมื่อท่านได้รับความเสียหายจากการที่มีสุนัขจรจัดมาทำลายทรัพย์สิน รถยนต์ หรือว่าร่างกายของท่าน ท่านย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้นได้

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com  ได้เลยครับ
Facebook: ทนายเจมส์ LK

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คนดังนั่งเขียนทนายเจมส์สุนัขจรจัดทำลายทรัพย์สินศาลปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกรมปศุสัตว์ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้