ข่าว
100 year

ชูต้นแบบ สธ.ลดเหลื่อมล้ำศึกษา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ม.ค. 2563 09:33 น.
SHARE

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวปาฐกถา หัวข้อ “การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา บทเรียนจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในงานรำลึก 12 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ จัดโดยมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ตอนหนึ่งว่า ความสำเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่เคยมีระหว่างคนที่มีฐานะแตกต่างกันในการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ขณะที่การศึกษามีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน เช่น การเข้าถึงโรงเรียนที่มีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่สูงเกินระดับรายได้ครอบครัว ความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพระหว่างคนจนกับคนรวย เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูล PISA ปี 2018 พบว่าเด็กไทยประมาณ 13% ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนในกลุ่ม 25% ล่างสุดในสังคม แต่สามารถทำคะแนน PISA ได้อยู่ในกลุ่มสูงสุด 25% ของประเทศ ซึ่งทาง PISA เรียกว่ากลุ่มเด็กช้างเผือก ซึ่ง กสศ.ตั้งใจค้นหาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่นๆให้ได้รับการพัฒนาเป็นเด็กช้างเผือก หากเพิ่มจำนวนเด็กช้างเผือกจาก 13% เป็น 20% หรือ 30% ได้ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปได้มาก

ดร.ประสารกล่าวด้วยว่า กสศ.ได้ศึกษาบทเรียนของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านบทเรียนการทำงานของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และผู้ร่วมอุดมการณ์ในการปฏิรูประบบสวัสดิการภาคสาธารณสุข ว่าความสำเร็จต้องสอดประสานกันทั้งด้านวิชาการที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายผู้มีอุดมการณ์เพื่อสังคม และการผลักดันเชิงนโยบาย ดังนั้นการที่ภาครัฐทุ่มเทงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ยากจน ด้อยโอกาส เทียบเท่ากับการได้ช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาลดเหลื่อมล้ำศึกษาประสาร ไตรรัตน์วรกุลสงวน นิตยารัมภ์พงศ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการปฏิรูปข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้