ข่าว
100 year

“มทร.ธัญบุรี” มั่นใจยอดสมัคร นักศึกษาใหม่ 63 ได้ตามเป้า

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ม.ค. 2563 09:34 น.
SHARE

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา 6,800 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะจากรอบทีแคส 1 มทร.ธัญบุรี มีแผนรับนักศึกษา 1,761 คน แต่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัคร 3,600 คน ผ่านการคัดเลือก 2,300 คน มากกว่าแผนที่ต้องการรับ ซึ่งจำนวนที่เกินเผื่อไว้เพราะนักเรียนมีโอกาสไม่ยืนยันสิทธิ์ ส่วนในทีแคส 2 วางแผนรับนักศึกษา 1,000 คน โดยจะเป็นการรับนักศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ และโรงเรียนเครือข่ายที่มีการลงนามความร่วมมือ 300 แห่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้สมัครเข้าเรียน มทร.ธัญบุรี คาดว่าจะมีนักเรียนสมัครมากกว่าจำนวนรับเพราะหลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

“การที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบปัญหามีนักเรียนสมัครลดลง ในส่วนของกลุ่ม 9 ราชมงคล มีความได้เปรียบ เพราะไม่ได้รับนักเรียนเฉพาะระดับ ม.6 แต่มีการรับทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนี้ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ยังมีการปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการรวมหลักสูตรที่มีการทับซ้อนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของหลักสูตร โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนที่จบสามารถปฏิบัติงานได้และมีงานทำ รวมถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ดึงผู้ประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหลักสูตรด้วย” รักษาราชการอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า นอกจากเปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในปีที่ผ่านมาแล้ว ในปีนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารเพิ่มด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แผนรับนักศึกษาประสบปัญหาประกาศนียบัตรภาคอุตสาหกรรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่เทคโนโลยีอาหารข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้