ข่าว
100 year

ชู “ศพค.พิษณุโลก” ต้นแบบงานสังคม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 ม.ค. 2563 09:28 น.
SHARE

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่ จ.พิษณุโลก ว่า พม.สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 7,133 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา เฝ้าระวัง สำรวจข้อมูล ป้องกัน แก้ไขปัญหาของครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งประสานส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศพค.จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัวในชุมชนระดับตำบลให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะ จ.พิษณุโลก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 103 แห่ง และมีการจัดตั้ง ศพค.ครบทุกพื้นที่แล้ว จึงสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนางานด้านสังคมในระดับพื้นที่ให้แก่ ศพค.จังหวัดอื่นต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ต้นแบบงานสังคมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสวัสดิการพิษณุโลกจุติ ไกรฤกษ์คำปรึกษากลไกสำคัญข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้